Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsaus


Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
29.10.2015 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsaus

Nokia nostaa arviotaan Networksin koko vuoden näkymistä kolmannen neljänneksen vahvan tuloksen ansiosta

Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistetusta vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.
 
NOKIAN JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

  • Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa (3,1 miljardia euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä), ja se laski 2 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 10 % vuoden 2014 vastaavaan neljännekseen verrattuna)
  • Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,09 euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä), ja se laski 11 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,57 euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä). Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen laimennettuun raportoituun osakekohtaiseen tulokseen vaikutti myönteisesti laskennallisen verosaamisen tuloutus, joka johtui Nokian parantuneesta operatiivisesta tuloksesta

       
Nokia Networks

  • Liikevaihto laski 2 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 11 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna). Kiinan alueen liikevaihdon vahvaa kasvua tasoitti osin liikevaihdon lasku Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kiinan liikevaihdon kasvu vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna tasoitti lisäksi toimialan kausivaihtelun vaikutusta
  • Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 39,5 %, ja se oli vahva sekä Global Services- että Mobile Broadband -segmentin ansiosta. Tähän vaikuttivat erityisen voimakkaasti Global Services -segmentin järjestelmäintegraatiopalvelut 
  • Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 13,6 %, mikä johtui vahvasta operationaalisesta suorituskyvystä sekä jatkuvista ponnisteluista vahvan toimintamallimme eteen. Ei-IFRS-liikevoitto laski 2 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna

Nokia Technologies

  • Liikevaihto kasvoi 7 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti korkeammista patenttilisenssituloista
  • Ei-IFRS-liikevoitto laski 4 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti suuremmista investoinneista liiketoimiin, jotka tähtäävät pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin
  Vuoden 2015 kolmannen
neljänneksen
raportoidut luvut1
  Tammi-syyskuun 2015
raportoidut luvut1
  7-9/
2015
7-9/
2014
Muutos
7-9/
2015
vs.
7-9/
2014
4-6/
2015
Muutos
7-9/
2015
vs.
4-6/
2015
  1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos
1-9/
2015
vs.
1-9/
2014
Milj. EUR  
Jatkuvat toiminnot                  
Liikevaihto - ilman
valuuttakurssimuutosten
vaikutusta
    -10 %   6 %       -2 %
Liikevaihto 3 036 3 088 -2 % 2 919 4 %   8 890 8 253 8 %
  Nokia Networks 2 877 2 940 -2 % 2 730 5 %   8 280 7 833 6 %
  Nokia Technologies 162 152 7 % 193 -16 %   621 430 44 %
Bruttokateprosentti
(ei-IFRS)
42,7 % 42,1 % 60pp 43,9 % -120pp   42,1 % 42,1 % 0pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 475 457 4 % 494 -4 %   1 215 1 097 11 %
  Nokia Networks 391 397 -2 % 313 25 %   789 894 -12 %
  Nokia Technologies 94 98 -4 % 112 -16 %   398 280 42 %
  Konsernin yhteiset
toiminnot
-10 -38   69     27 -77  
Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)
15,6 % 14,8 % 80pp 16,9 % -130pp   13,7 % 13,3 % 40pp
Tulos (ei-IFRS) 297 354 -16 % 336 -12 %   816 727 12 %
Tulos 188 2 302 -92 % 338 -44 %   695 2 393 -71 %
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa (ei-IFRS)
0,08 0,09 -11 % 0,09 -11 %   0,21 0,18 17 %
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
0,05 0,57 -91 % 0,09 -44 %   0,18 0,58 -69 %
                   
Lopetetut toiminnot2                  
Liikevaihto 283 262 8% 290 -2 %   834 3 129 -73 %
Tulos -37 -1 552   10     -19 638  
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
-0,01 -0,42   0,00     0,00 0,15  


1
Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Julkistaessamme HEREn ehdotetun myynnin 3.8.2015 kerroimme samassa yhteydessä, että Nokia raportoi HERE-liiketoiminnan lopetettuna toimintona vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Lisätietoa esitetään kohdassa Tilinpäätöksen liitetiedot - Laatimisperiaatteet. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä transaktio- ja muita kuluja, jotka syntyivät olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myynnistä Microsoftille ("D&S -liiketoiminnan Myynti") sekä HEREn ehdotettuun myyntiin liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään vuoden alusta -osiossa ja tilinpäätöksen ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa. Vuoden 2015 toisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 30.7.2015 julkaistun vuoden 2015 toisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivulta 38. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 23.10.2014 julkaistun vuoden 2014 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 25-30.

2 HEREn liikevaihto oli 283 miljoonaa euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, kun se oli 236 miljoonaa euroa vuoden 2014 vastaavana ajanjaksona. HEREn liikevaihto oli 834 miljoonaa euroa vuoden 2015 tammi-syyskuussa, kun se oli 677 miljoonaa euroa vuoden 2014 vastaavana ajanjaksona. HEREn liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, kun HEREn liiketappio oli 1 215 miljoonaa euroa vuoden 2014 vastaavana ajanjaksona. HEREn liikevoitto oli 48 miljoonaa euroa vuoden 2015 tammi-syyskuussa, kun HEREn liiketappio oli 1 227 miljoonaa euroa vuoden 2014 vastaavana ajanjaksona.   Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä HEREn ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 13,2 %, kun poistojen lopettamisen positiivinen vaikutus jätetään huomioimatta. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä HEREn ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 0 %. HEREn ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli vuoden 2015 tammi-syyskuussa 10,1 %, kun poistojen lopettamisen positiivinen vaikutus jätetään huomioimatta. Vuoden 2014 tammi-syyskuussa HEREn ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 1,6 %.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nokian vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tulos voidaan tiivistää kahteen sanaan: eteneminen ja saavutus. Etenimme lähemmäksi Alcatel-Lucent -transaktion loppuunsaattamista, ja kaikki liiketoimintamme saavuttivat vahvan tuloksen.

Nokia Networksin tulos oli neljänneksen kohokohta, ja sen perusteella nostimme arviotamme verkkoliiketoiminnan koko vuoden näkymistä. Vaikken ole tyytyväinen myynnin kokonaiskehitykseen, vahva kannattavuutemme on osoitus toimintamallimme tehokkuudesta. Kerroimme aiemmin tänä vuonna ponnistelevamme erityisen voimakkaasti varmistaaksemme, että kustannusrakenteemme on sopeutettu markkinatilanteeseen, ja tuloksemme heijastaa sitä, että  ponnistelumme ovat tuottaneet tulosta.

Nokia Technologies -liiketoiminnan neljännes oli myös vankka, ja patenttilisenssitulot kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Olemme edelleen sitoutuneita tuomaan uusia innovatiivisia tuotteita markkinoille; OZO-virtuaalitodellisuuskameran alustava julkistus on otettu vastaan äärimmäisen hyvin, ja OZO tullaan julkistamaan virallisesti ennen vuoden loppua.

Etenimme neljänneksen aikana merkittävästi lähemmäksi Alcatel-Lucent -transaktion toteutumista. Julkistimme 21.10., että olemme saaneet kaikki vaadittavat viranomaishyväksynnät, jotka mahdollistavat etenemisen Alcatel-Lucentia koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen jättämisessä. Nokian hallitus on äskettäin kutsunut koolle 2.12. järjestettävän ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa Nokian osakkeenomistajilta pyydetään hyväksyntää transaktiolle. Odotamme tällä hetkellä ensisijaisen julkisen osakevaihtotarjouksen toteutumispäivän olevan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Julkistimme ennen julkisen osakevaihtotarjouksen alkamista suunnitelmamme 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelmasta. Tämä ohjelma mahdollistaa mielestäni erinomaisesti sekä merkittävän pääoman palautuksen osakkeenomistajille että tulevaisuuden strategisen joustavuuden.

Etenimme selvästi myös integraatiosuunnittelussamme. Kuten erikseen julkistimme, uskomme nyt siihen, että voimme pyrkiä kustannussäästötavoitteidemme saavuttamiseen vuotta suunniteltua aiemmin. Uskon edelleenkin, että Alcatel-Lucent -yrityskaupalla on erittäin vahvaa pitkän aikavälin arvonkehityspotentiaalia.

Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

NOKIAN JATKUVAT TOIMINNOT VUODEN 2015 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Seuraavassa tarkastellaan Nokian jatkuvien toimintojen raportoituja tuloksia vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Näihin sisältyvät Nokian kahden jatkuvan liiketoiminnan - Nokia Networksin ja Nokia Technologiesin - sekä konsernin yhteisten toimintojen tulokset. Vertailuluvut ovat vuoden 2014 kolmannelta ja vuoden 2015 toiselta neljännekseltä, ellei toisin mainittu.

Liikevaihto

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 2 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 4 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto olisi laskenut 10 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 6 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihdon lasku vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Networksin alhaisemmasta liikevaihdosta, mitä osin tasoitti Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon kasvu.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Networksin liikevaihdon kasvusta. Tätä tasoitti osin Nokia Technologies -liiketoiminnan alhaisempi liikevaihto.

Ei-IFRS-liikevoitto

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 4 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti konsernin yhteisten toimintojen pienemmästä ei-IFRS-liiketappiosta, mitä osin tasoitti Nokia Networksin ja Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton lasku.

Nokian jatkuvien toimintojen muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 20 miljoonaa euroa tuottoja vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, kun ne vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä olivat 17 miljoonaa euroa kuluja. Tämä muutos johtui ensisijaisesti konsernin yhteisten toimintojen muiden tuottojen kasvusta, joka liittyi Nokian venture fund -sijoituksiin. Nokia Growth Partners myi vuoden 2015 toisella neljänneksellä 58.comille osuutensa suuresta kiinalaisesta paikallisiin palveluihin keskittyvästä online-markkinapaikasta Ganji.comista. Nokia kirjasi kaupasta noin 10 miljoonan euron voiton vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Tuottojen tai kulujen lopullinen määrä ja ajoitus riippuvat siitä, mihin hintaan ja milloin venture fund -rahastot realisoivat osakkeina saadun osuuden kauppahinnasta.

Valuuttakurssien vaihtelulla oli merkittävä positiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen ja negatiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tästä aiheutui merkittävä positiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-liikevoitto laski 4 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti konsernin yhteisten toimintojen vuoden 2015 toisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoiton vaihtumisesta ei-IFRS-liiketappioksi vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä ja vähemmässä määrin Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton laskusta. Tätä tasoitti osin Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoiton kasvu.

Nokian jatkuvien toimintojen muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 20 miljoonaa euroa tuottoja vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 toisella neljänneksellä olivat 114 miljoonaa euroa tuottoja. Nokian jatkuvien toimintojen muiden ei-IFRS-tuottojen ja kulujen muutos johtui ensisijaisesti konsernin yhteisten toimintojen muiden tuottojen laskusta, joka liittyi Nokian venture fund -sijoituksiin. Nokia Growth Partners myi vuoden 2015 toisella neljänneksellä 58.comille osuutensa suuresta kiinalaisesta paikallisiin palveluihin keskittyvästä online-markkinapaikasta Ganji.comista. Nokia kirjasi kaupasta noin 10 miljoonan euron voiton vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä ja noin 110 miljoonan euron voiton vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Tuottojen tai kulujen lopullinen määrä ja ajoitus riippuvat siitä, mihin hintaan ja milloin venture fund -rahastot realisoivat osakkeina saadun osuuden kauppahinnasta.

Valuuttakurssien vaihtelulla oli negatiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen ja vähäinen positiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Tästä aiheutui vähäinen negatiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

Ei-IFRS-tulos

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-tulos laski 16 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelun negatiivisesta kokonaisvaikutuksesta ja korkeammista ei-IFRS-verokuluista. Tätä osin tasoitti ei-IFRS-liikevoiton kasvu.

Ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelun negatiivinen kokonaisvaikutus johtui ensisijaisesti valuuttakurssien vaihteluun liittyvistä tappioista ja korkeammista nettokorkokuluista.

Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-verokulut perustuivat noin 24 %:n verokantaan, minkä seurauksena ei-IFRS-verokulut olivat korkeammat kuin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Vuosien 2014 ja 2015 kolmannen neljänneksen verokulut eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, ensisijaisesti siksi, että Nokia kirjasi Suomen ja Saksan laskennallisille verosaamisille arvonalentumisia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä, ja verosaamiset palautettiin vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-tulos laski 12 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelun negatiivisesta kokonaisvaikutuksesta ja ei-IFRS-liikevoiton laskusta. Tätä osin tasoittivat alhaisemmat ei-IFRS-verokulut.

Ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelun negatiivinen kokonaisvaikutus johtui ensisijaisesti valuuttakurssien vaihteluun liittyvistä tappioista, alemmista muista rahoitustuotoista ja korkeammista nettokorkokuluista.

Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-verokulut perustuivat noin 24 %:n verokantaan, kun ei-IFRS-verokulut perustuivat noin 27 %:n verokantaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Networks Liikevaihto koko vuonna 2015 Kasvua koko vuoteen 2014 verrattuna  
  Ei-IFRS-liikevoittoprosentti koko vuonna 2015 Pitkän aikavälin 8-11 %:n vaihteluvälin ylävaiheilla tai hieman sen alapuolella koko vuonna 2015 (päivitys) Perustuu eri tekijöihin, joihin kuuluvat toimialan kilpailudynamiikka, tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma,
toimialan odotettu kausiluonteisuus vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla, merkittävien verkkojen rakennushankkeiden ajoittuminen sekä arvioitu jatkuva toimintojen tehostuminen. Tämä on päivitys aiempaan arvioon, jonka mukaan koko vuoden 2015 ei-IFRS-liikevoittoprosentti olisi pitkän aikavälin
8-11 %:n vaihteluvälin keskivaiheilla.
Nokia Technologies Liikevaihto koko vuonna 2015 Kasvua koko vuoteen 2014 verrattuna Ei sisällä Samsungin kanssa käytävän välimiesmenettelyn odotettuun ratkaisuun liittyviä mahdollisia summia. Perustuu eri tekijöihin, joihin kuuluvat suuremmat investoinnit lisensointiaktiviteetteihin, lisensoitaviin teknologioihin sekä liiketoiminnan mahdollistaviin tekijöihin, mukaan lukien tuotteen markkinoille tuonnin mahdollistava osaaminen, jotka tähtäävät uusiin ja merkittäviin kasvumahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä.
  Ei-IFRS-toimintakulut neljänneksittäin vuonna 2015 Noin vuoden 2015 toisen neljänneksen tasolla
Nokian jatkuvat toiminnot Käyttöomaisuus-
investoinnit koko vuonna 2015
Noin 250 miljoonaa euroa Liittyy ensisijaisesti Nokia Networksiin.
  Rahoitustuotot ja -kulut koko vuonna 2015 Noin 160 miljoonaa euroa kuluja Riippuu valuuttakurssimuutoksista ja korollisten velkojen määrästä.
  Konsernin yhteiset toiminnot koko vuonna 2015
Ei-IFRS-toimintakulut
Noin 120 miljoonaa euroa  
  Arvioitu pitkän aikavälin efektiivinen verokanta Noin 25 %  
  Vuosittain maksettavat verot Noin 250 miljoonaa euroa vuosittain, kunnes laskennalliset verosaamiset on täysin hyödynnetty Voi vaihdella riippuen tuloksen jakautumisesta eri maiden välillä sekä lisenssituloista mahdollisesti maksettavien lähdeverojen määrästä.
HERE Liikevaihto koko vuonna 2015 Ei arviota (päivitys) Nokia raportoi HEREn lopetettuna toimintona eikä enää anna arviota HEREn näkymistä. Tämä on päivitys aiempaan arvioon, jonka mukaan koko vuoden 2015 liikevaihto olisi kasvanut koko vuoteen 2014 verrattuna ja arvioon, jonka mukaan koko vuoden 2015 ei-IFRS-liikevoittoprosentti olisi 9-12 %.
  Ei-IFRS-liikevoittoprosentti koko vuonna 2015 Ei arviota (päivitys)

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tietyt tässä esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) Nokian ja Alcatel-Lucentin ehdotetun yhdistymisen vaikutus, lopputulema, transaktioaikataulu ja loppuunsaattaminen 15.4.2015 julkistetun Memorandum of Understanding -sopimuksen mukaisesti ("Ehdotettu transaktio") ja Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ("Yhdistynyt yhtiö") ja saavuttaa tavoitellut hyödyt ja synergiat; B) ennakkoehtojen täyttyminen, mukaan lukien Ehdotettuun transaktioon liittyvien loppuunsaattamisen ehtojen täyttyminen ajoissa tai ollenkaan, sekä osakkeenomistajiemme vahvistus ja hyväksyntä Ehdotetulle transaktiolle ja Alcatel-Lucentin osakkeista tehtyjen tarjousten menestyminen; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; D) ehdotetun HEREn myynnin vaikutus, lopputulema, transaktioaikataulu ja loppuunsaattaminen; E) ennakkoehtojen täyttyminen, mukaan lukien loppuunsaattamisen ehtojen täyttyminen ajoissa tai ollenkaan liittyen HERE -liiketoiminnan myyntiin yhteenliittymälle, mukaan lukien vaadittavien viranomaislupien saaminen, sekä oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen 3.8.2015 julkistettuun HERE -liiketoiminnan myyntiin; F) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen tulevaan tulokseen G) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin ylimmässä johdossamme ja muussa johdossamme, operatiivisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien Yhdistyneen yhtiön oletetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot; H) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; I) oletukset ja tavoitteet koskien tuloksia, mukaan lukien oletukset ja tavoitteet koskien markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja tuotteidemme ja palveluidemme katteita; J) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; K) oletukset ja tavoitteet koskien tuloskehitystämme, liiketoiminnan kulujamme, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien Ehdotettuun transaktioon liittyvät synergiaedut, Yhdistetyn yhtiön tavoite vuosittaisista kustannussynergioista saatavista hyödyistä ja Yhdistyneen yhtiön odotettu taloudellinen tulos; L) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, mukaan lukien Yhdistyneen yhtiön odotettu asiakkaiden tavoittaminen; M) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; N) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen tai johtuen yrityskaupasta, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014; ja O) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltää "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Kuvaamme riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat Nokia-konserniin tai liittyvät kaikkiin Nokian liiketoimintoihin tämän osion alussa ja esitämme lopussa muita riskejä, jotka liittyvät pääasiassa Nokian yksittäisiin liiketoimintoihin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys saattaa loppuun Ehdotettu transaktio ajoissa tai ollenkaan esimerkiksi osakkeenomistajien hyväksynnän puuttumisen tai viivästymisen johdosta, tai mikä tahansa tapahtuma, muutos tai muu seikka joka voisi johtaa Memorandum of Understanding -sopimuksen irtisanomiseen ja Alcatel-Lucentin osakkeista tehtyjen tarjousten menestymiseen; 2) kykenemättömyys saavuttaa tavoitellut liiketoiminnalliset tai operatiiviset hyödyt ja synergiat Ehdotetusta transaktiosta tai siihen liittyvästä häiriöstä johtuen, kuten kykenemättömyys integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ja mitkä tahansa kielteiset vaikutukset Ehdotetun transaktion täytäntöönpanosta tai julkistamisesta johtuen esimerkiksi asiakkaiden, avainjohtohenkilöiden tai työntekijöiden menettämisessä, tai vähentyneestä keskittymisestä päivittäisiin toimintoihin tai liiketoimintaan; 3) kykenemättömyys saattaa loppuun ehdotettu HEREn myynti ajoissa tai ollenkaan esimerkiksi vaadittavienviranomaislupien hyväksynnän puuttumisen tai viivästymisen johdosta; 4) kykymme tunnistaa markkinatrendejä ja liiketoimintamahdollisuuksia valitaksemme ja toteuttaaksemme strategiat onnistuneesti ja oikea-aikaisesti, ja kykymme menestyksellisesti sopeuttaa toimintojamme ja toimintamallejamme; 5) kykymme säilyttää tai parantaa liiketoimintojemme operatiivista tai taloudellista tulosta sekä onnistuneesti tunnistaa tai menestyksekkäästi luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 6) riippuvuutemme yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja markkinaolosuhteista, sekä internetin ja teknologian käytön kasvukapasiteetista; 7) altistumisemme lainsäädäntöön liittyville riskeille, poliittiselle riskille tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla; 8) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittääksemme ja ylläpitääksemme immateriaalioikeusportfoliotamme ja ylläpitääksemme nykyisiä immateriaalioikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia lähteitä; 9) kykymme suojata immateriaalioikeuksiamme ja suojautua kolmansien osapuolten oikeudenloukkauksilta ja puolustautua väitetyiltä immateriaalioikeuksien loukkauksilta, sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 10) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat, verokiistat ja -velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vähentää kykyämme käyttää hyväksi laskennallisia verosaamisia; 11) kykymme pitää palveluksessamme, kannustamaan, kehittämään ja rekrytoimaan osaavia työntekijöitä esimerkiksi Ehdotetusta transaktiosta mahdollisesti johtuvan häiriön takia; 12) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia menestyksekkäitä yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä, mukaan lukien mahdollinen Ehdotetusta transaktiosta johtuva häiriö uusien sopimussuhteiden hankkimiselle tai vanhojen sopimussuhteiden jatkamiselle; 13) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 14) epäsuotuisat lopputulokset oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä, sopimuksiin liittyvissä riidoissa ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintoihimme; 15) mikä tahansa tehottomuus, toimintahäiriö tai -katkos tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollisen kybertietoturvamurron mahdolliset vaikutukset; 16) kykymme saavuttaa tavoitellut hyödyt toteuttamalla menestyksekkäästi suunniteltuja yritysjärjestelyjä kuten hankintoja, divestointeja, fuusioita, yhteistoimintayrityksiä, ja hallita niihin liittyviä odottamattomia vastuita; 17) kykymme hallita liiketoiminnan kuluja ja saavuttaa asetetut tavoitteet toimin, jotka ovat suunnattuja tulosparannusten saavuttamiseksi, esimerkiksi kulusäästöin tai muilla toimin lisätä kilpailukykyä; 18) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti tai saavuttamaan uudelleen investment grade -tason luottoluokituksen; 19) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia tai tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisten sovellusten tai teknisen kehityksen suhteen; 20) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 21) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, ja haitalliset vaikutukset operaattoreiden lisäkonsolidaatiosta johtuen; 22) Nokia Networksin kyky hallita tuotantoa, palveluiden luomista ja toimituksia sekä logistiikkaa tehokkaasti ja keskeytyksittä; 23) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta toimittajien määrästä, jotka eivät välttämättä kykene toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittaa palveluita ajoissa, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita; 24) Asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita Nokia Networks tarjoaa asiakkailleen; 25) Nokia Technologiesin kyky säilyttää olemassa olevia immateriaalioikeuksiin liittyviä tulonlähteitä tai luomaan uusia lähteitä; 26) Nokia Technologiesin riippuvuus rajoitetusta määrästä lisenssinsaajia, joiden suhteellinen osuus patenttilisenssituloista on merkittävä, mukaan lukien sitovan välitystuomion lopputuloksesta Samsungin kanssa, josta odotetaan päätöstä vuonna 2015; 27) Nokia Technologiesin riippuvuus riittävästä patentoitujen tai muilla omistusoikeuksilla suojattujen teknologioiden lainsäädännöllisestä suojasta; ja 28) Nokia Technologiesin kyky toteuttaa suunnitelmansa liiketoiminta-alueilla, kuten teknologialisensoinnin, Nokia-tuotemerkin lisensoinnin ja muiden liiketoimintahankkeiden, kuten teknologiainnovoinnin ja hautomoiden avulla; 29) Yhdistyneen yhtiön vaikutus (Ehdotetun transaktion ja ehdotetun HEREn myynnin voimaan saattamisen jälkeen) mihin tahansa yllä mainittuun riskiin tai tulevaisuutta koskevaan lausumaan, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 74-89 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla sekä muissa Nokian Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission) jättämissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi tämän osavuosikatsauksen julkistettavaksi 28.10.2015.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
Nokia Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, Eurooppa, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

  • Nokia järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015. Kokouskutsu ja lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous
  • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsauksensa 28.1.2016.