Skip to main content

Nokia Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2016

Nokia Oyj Pörssitiedote 16.12.2015 klo 11:00

Nokia Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2016

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat:

  • vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsaus: 11.2.2016;
  • vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus: 10.5.2016;
  • vuoden 2016 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus: 4.8.2016; ja
  • vuoden 2016 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsaus: 27.10.2016.

Ehdotetusta Alcatel-Lucent-transaktiosta johtuen, ja aiemmin ilmoitettua ja arvioitua myöhemmin, julkistamme vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsauksen 11.2.2016.

"Nokia vuonna 2015" -vuosikertomuksen julkistaminenNokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2015" -vuosikertomuksensa julkistamispäivän vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsauksensa yhteydessä 11.2.2016.

Nokian varsinainen yhtiökokousNokian vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 16.6.2016.

Nokia Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kaksi liiketoimintaamme, verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies, ovat alojensa johtajia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineilleNokiaViestintäPuh. +358 (0) 10 448 4900Sähköposti: press.services@nokia.comTULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMATTämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevista tapahtumista tai tulevasta kehityksestä. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "suunnittelee", "aikoo", "ehdotettu", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa Nokian taloudellisen raporttien suunnitellut julkistamisajankohdat ja Nokian yhtiökokouksen ajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian Alcatel-Lucentin-kaupan loppuun saattaminen ja tällaisten riskien ja tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus Nokiaan, mukaan lukien muut riskitekijät, jotka ovat aika ajoin esitetty Nokian Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämissä asiakirjoissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa SEC:lle jätetyissä tai toimitetuissa asiakirjoissa. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.