Skip to main content

Nokian ja Samsungin välisen välimiesmenettelyn lopullista ratkaisua odotetaan Nokialle ilmoitetun mukaisesti tammikuun 2016 loppuun mennessä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
17.12.2015 klo 08.00

Nokian ja Samsungin välisen välimiesmenettelyn lopullista ratkaisua odotetaan Nokialle ilmoitetun mukaisesti tammikuun 2016 loppuun mennessä

Nokia julkisti marraskuussa 2013 Nokian ja Samsungin välisen patenttilisenssisopimuksen jatkamisesta viidellä vuodella 1.1.2014 alkaen, ja että Nokialle maksettavien lisäkorvausten suuruus määräytyy molempia osapuolia sitovassa välimiesmenettelyssä.

Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisen välitystuomioistuimen sihteeristö (The Secretariat of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce) on ilmoittanut, että lopullinen ratkaisu annetaan osapuolille tämän hetkisen arvion mukaan tammikuun 2016 loppuun mennessä.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kaksi liiketoimintaamme, verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies, ovat alojensa johtajia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tietyt tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä lausumia ovat esimerkiksi vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen tai viranomaistutkimusten ja oikeusviranomaisten arvioidut lopputulokset sekä lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltää sana "arvioida" ja muut vastaavat ilmaisut. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi arvioitu välitystuomion lopputulos Samsungin kanssa, josta odotetaan päätöstä vuonna 2016, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 74-89 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla, 30.4.2015, 30.7.2015 ja 29.10.2015 julkistetuissa osavuosikatsauksissamme sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle jättämissämme asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.