Skip to main content

Nokia vahvistaa hallituksensa kokoonpanon sekä julkistaa hallituksen valiokuntien ja uuden johtokuntansa kokoonpanon

Nokia Oyj Pörssitiedote 8.1.2016 klo 18.15

Nokia vahvistaa hallituksensa kokoonpanon sekä julkistaa hallituksen valiokuntien ja uuden johtokuntansa kokoonpanon

Nokia vahvisti tänään hallituksensa kokoonpanon ja julkisti hallituksen valiokuntien ja uuden johtokuntansa kokoonpanon Alcatel-Lucentin arvopapereista tehdyn onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jälkeen.

Hallituksen jäsenet vahvistettu ja hallituksen valiokuntien jäsenet valittu2.12.2015 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttyjen ehdotusten mukaisesti ja Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemän onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jälkeen Nokian hallitukseen kuuluu kymmenen (10) jäsentä. Uudet hallituksen jäsenet ovat Louis R. Hughes, Jean C. Monty ja Olivier Piou. Alcatel-Lucentista tehdyn osakevaihtotarjouksen onnistuneeseen toteutumiseen asti hallitukseen kuulunut Elizabeth Doherty on luopunut hallituksen jäsenyydestään.

Aiemmin julkistetun mukaisesti Risto Siilasmaa jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Olivier Piou valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nokian hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet, joiden toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

 • Risto Siilasmaa (puheenjohtaja);
 • Olivier Piou (varapuheenjohtaja);
 • Vivek Badrinath;
 • Bruce Brown;
 • Louis Hughes,
 • Simon Jiang;
 • Jouko Karvinen;
 • Jean Monty;
 • Elisabeth Nelson; ja
 • Kari Stadigh.

Hallitus valitsi lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenet. Bruce Brown valittiin henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi ja Simon Jiang, Olivier Piou sekä Kari Stadigh valiokunnan jäseniksi. Jouko Karvinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Vivek Badrinath, Louis Hughes, Jean Monty sekä Elizabeth Nelson valiokunnan jäseniksi. Risto Siilasmaa valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Bruce Brown, Jouko Karvinen, Olivier Piou and Kari Stadigh valiokunnan jäseniksi.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa: http://company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallitus/tutustu-hallitukseemme

Valittu Nokian johtokuntaNokian julkistettua suunnitellun johtajistonsa ja Alcatel-Lucentin arvopapereista tehdyn onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jälkeen Nokia julkisti tänään johtokuntansa uuden kokoonpanon. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Rajeev Suri. Johtokuntaan kuuluvat seuraavat kolmetoista (13) jäsentä eli toimitusjohtaja, viisi (5) liiketoimintaryhmän johtajaa ja seitsemän (7) yksikönjohtajaa:

 • Rajeev Suri, toimitusjohtaja
 • Samih Elhage, Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtaja;
 • Federico Guillén, Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtaja;
 • Basil Alwan, IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän johtaja;
 • Bhaskar Gorti, Applications & Analytics -liiketoimintaryhmän johtaja;
 • Ramzi Haidamus, Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja;  
 • Timo Ihamuotila, talous- ja rahoitusjohtaja;
 • Hans-Jürgen Bill, henkilöstöjohtaja;
 • Kathrin Buvac, strategiajohtaja;
 • Ashish Chowdhary, asiakasliiketoimintajohtaja;
 • Barry French, markkinointijohtaja;
 • Marc Rouanne, innovaatio- ja operatiivinen johtaja; ja
 • Maria Varsellona, lakiasiainjohtaja.

Lisätietoa Nokian johtokunnan jäsenistä on saatavilla osoitteessa: http://company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallinto/johtokunta

Alcatel-Lucent -transaktio Kuten aiemmin julkistimme Nokia ja Alcatel-Lucent etenevät integraatiosuunnitelmissaan Alcatel-Lucentin arvopapereista tehdyn onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jälkeen. Nokian hallitus ja Independent Directors -komiteansa positiivisen suosituksen jälkeen myös Alcatel-Lucentin hallitus, ovat yksimielisesti hyväksyneet kaksi integraation toteutukseen liittyvää palvelusopimusta, jotka ovat voimassa tästä päivästä lähtien.

NokiaNokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.  Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia Viestintä Puh. +358 (0) 10 448 4900 Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia Sijoittajasuhteet Puh. +358 4080 3 4080 Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Share -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa"), ostotarjousta koskevaa lausuntoa Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa, Rekisteröintinumero 333-206365 ("Rekisteröintiasiakirja"),  Schedule TO -asiakirjaa, tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel-Lucentin AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse), jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirja ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.