Skip to main content

Alcatel-Lucent USA Inc. lunastaa takaisin liikkeeseen laskemansa 1,85 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainat osana Nokian suunniteltua pääomarakenteen optimointiohjelmaa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
11.1.2016 klo 17.15

Alcatel-Lucent USA Inc. lunastaa takaisin liikkeeseen laskemansa 1,85 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainat osana  Nokian suunniteltua pääomarakenteen optimointiohjelmaa

Nokia ilmoitti tänään, että Alcatel-Lucent USA Inc.:n liikkeeseen laskemat yhteensä 1,85 miljardin dollarin  joukkovelkakirjalainat, sisältäen 650 miljoonan dollarin 4,625 %:n nimelliskorollisen heinäkuussa 2017 erääntyvän lainan, 500 miljoonan dollarin 8,875 %:n nimelliskorollisen tammikuussa 2020 erääntyvän lainan ja 700 miljoonan dollarin 6,750 %:n nimelliskorollisen marraskuussa 2020 erääntyvän lainan, ostetaan takaisin lainojen ehtojen mukaisesti. Alcatel-Lucent USA Inc. on Nokian määräysvallassa olevan ranskalaisen Alcatel-Lucent S.A.:n tytäryhtiö. Takaisinosto on osa Nokian suunniteltua seitsemän miljardin euron suuruista pääomarakenteen optimointiohjelmaa, joka julkistettiin 29.10.2015 ja jonka tavoitteena on muun muassa vähentää yhdistetyn Nokian ja Alcatel-Lucentin korollisia velkoja noin kahdella miljardilla eurolla.   

Alcatel-Lucent USA Inc. on lähettänyt takaisinmaksua koskevan ilmoituksen lainanhaltijoille tänään ja takaisinmaksu tapahtuu 10.2.2016.

"Olemme iloisia edistyessämme nopeasti pääomarakenteen optimointiohjelmamme toteuttamisessa", sanoi Nokian talous- ja rahoitusjohtaja Timo Ihamuotila. "Konsernin korollisen velan vähentäminen tukee Nokian pitkän aikavälin tavoitetta palata investment grade -tason luottoluokitukseen."

Takaisinoston yhteydessä Nokia antaa Alcatel-Lucent USA Inc.:lle väliaikaisen luottolimiitin siihen asti, kunnes Nokian omistusosuus Alcatel-Lucentissa on 100 %:a.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.
 
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Alcatel-Lucentin ja Alcatel-Lucent USA Inc.:in joukkovelkakirjalainojen takaisinosto ja -maksu, pääomarakenteen optimointiohjelma ja Nokian investment grade -tason luottoluokitusta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian liiketoimintaan, jatkettujen tarjousten onnistuminen, maailmantalouden kehitys, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen), sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltojen U.S. Securities and Exchange Commissionille ("SEC") rekisteröimistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.