Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsaus

Nokia Oyj
Tilinpäätöstiedote

11.2.2016 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsaus

Nokia Networksin suorituskyky jatkui vahvana ja Nokia Technologiesin kasvu oli vakaata

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsauksesta. Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin täydellisiin katsauksiin.
 
NOKIAN JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa (3,5 miljardia euroa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä), ja koko vuoden 2015 liikevaihto oli 12,5 miljardia euroa (11,8 miljardia euroa koko vuonna 2014).
 • Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,09 euroa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä), ja se kasvoi 67 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,08 euroa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä).
 • Koko vuoden 2015 laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,27 euroa koko vuonna 2014), ja se kasvoi 33 % verrattuna koko vuoteen 2014. Koko vuoden 2015 laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,67 euroa koko vuonna 2014 laskennallisen verosaamisen kirjaamisen myönteisen vaikutuksen ansiosta).
 • Nokian hallitus tulee ehdottamaan, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta ja että sen lisäksi maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa osakkeelta (0,14 euroa osakkeelta vuodelta 2014). Ehdotetun osingon arvioidaan johtavan enimmillään noin 960 miljoonan euron osingon ja noin 600 miljoonan euron ylimääräisen osingon maksuun1.

       
Nokia Networks

 • Liikevaihto laski 5 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja koko vuoden 2015 liikevaihto kasvoi 3 % koko vuoteen 2014 verrattuna. Raportoidun liikevaihdon kasvu oli vahvinta Kiinan alueella sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 12 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 6 % koko vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna.
 • Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 39,6 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, ja se oli vahva erityisesti Mobile Broadband -segmentin ohjelmistomyynnin kasvun ansiosta. Tätä osin tasoitti vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen myönteisesti vaikuttaneen kertaluonteisen patenttitulon puuttuminen. 
 • Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli vahva vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, ja se oli 14,6 %. Nokia Networksin koko vuoden 2015 tulos oli vuoden 2015 alkuperäisten tavoitteiden ylävaiheilla, ja koko vuoden 2015 ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 10,9 %. Tämä johtui vahvasta operationaalisesta suorituskyvystä sekä jatkuneista ponnisteluista vahvan toimintamallimme eteen.

Nokia Technologies

 • Liikevaihto kasvoi 170 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 77 % koko vuonna 2015 koko vuoteen 2014 verrattuna. Ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 318 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 102 % koko vuonna 2015 koko vuoteen 2014 verrattuna ensisijaisesti liikevaihdon kasvun ansiosta, mikä johtui loppuunsaatetusta välimiesmenettelystä. Tätä osin tasoittivat korkeammat ei-IFRS-toimintakulut.
  Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen raportoidut luvut2   Tammi-joulukuun 2015 raportoidut luvut2
  10-12/
2015
10-12/
2014
Muutos
10-12/
2015
vs.
10-12/
2014
7-9/
2015
Muutos
10-12/
2015
vs.
7-9/
2015
  1-12/
2015
1-12/
2014
Muutos
1-12/
2015
vs.
1-12/
2014
Milj. EUR (paitsi osakekohtainen tulos, EUR)  
Jatkuvat toiminnot                  
Liikevaihto - ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    -3 %   18 %       -2 %
Liikevaihto 3 609 3 510 3 % 3 036 19 %   12 499 11 763 6 %
  Nokia Networks 3 210 3 365 -5 % 2 877 12 %   11 490 11 198 3 %
  Nokia Technologies 403 149 170 % 162 149 %   1 024 578 77 %
Bruttokateprosentti
(ei-IFRS)
46,4 % 40,8 % 560pp 42,7 % 370pp   43,3 % 41,7 % 160pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 734 503 46 % 475 55 %   1 949 1 600 22 %
  Nokia Networks 468 470 0 % 391 20 %   1 257 1 364 -8 %
  Nokia Technologies 322 77 318 % 94 243 %   720 357 102 %
  Konsernin yhteiset toiminnot -56 -43   -10     -28 -120  
Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)
20,3 % 14,3 % 600pp 15,6 % 470pp   15,6 % 13,6 % 200pp
Tulos (ei-IFRS) 575 331 74 % 297 94 %   1 392 1 058 32 %
Tulos 499 325 54 % 188 165 %   1 194 2 718 -56 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa
(ei-IFRS)
0,15 0,09 67 % 0,08 87 %   0,36 0,27 33 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,13 0,08 63 % 0,05 160 %   0,31 0,67 -54 %
                   
Lopetetut toiminnot2                  
Liikevaihto 242 298 -19 % 283 -14 %   1 075 3 427 -69 %
Tulos 1 292 120 977% -37 -3 592 %   1 274 758 68%
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,33 0,03 1 000 % -0,01 -3 400 %   0,32 0,18 78 %

1 Arvioidut osinkojen kokonaismäärät, osinkona maksettava 960 miljoonaa euroa ja ylimääräisenä osinkona maksettava 600 miljoonan euroa, on laskettu olettaen, että Nokia omistaa kaikki Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemat osakkeet, ja että kaikki Alcatel-Lucentin vaihtovelkakirjalainat on vaihdettu, jolloin Nokian osakkeiden kokonaismäärä on noin 6 miljardia kappaletta.

2 Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Nokia raportoi HERE-liiketoiminnan lopetettuna toimintona vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä alkaen kaupan loppuunsaattamiseen asti 4.12.2015. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille ("D&S -liiketoiminnan myynti") sekä HEREn myyntiin liittyviä tuottoja, eikä niihin liittyviä transaktio- ja muita kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä Alcatel-Lucent -transaktioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät niin ikään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Vuoden alusta -osiossa ja tilinpäätöksen ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa. Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 29.10.2015 julkaistun vuoden 2015 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivulta 35. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 29.1.2015 julkaistun vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 21-26.

Nokia sai päätökseen HERE-liiketoimintansa myynnin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Nokia sai 4.12.2015 päätökseen kartta- ja sijaintipalveluja tarjoavan HERE-liiketoimintansa myynnin johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle, johon kuuluvat AUDI AG, BMW Group ja Daimler AG.

Kauppa julkistettiin alun perin 3.8.2015, jolloin HEREn velattoman arvon arvioitiin olevan 2,8 miljardia euroa, edellyttäen tiettyjä kauppahinnan oikaisuja. Nokia sai kaupasta noin 2,55 miljardin euron nettotuoton, joka on linjassa Nokian aiemmin arvioiman hieman yli 2,5 miljardin euron nettotuoton kanssa. Nokia kirjasi HEREn myynnistä voittoa yhteensä noin 1,1 miljardia euroa, koostuen myyntivoitosta sekä siihen liittyvästä kumulatiivisten valuuttakurssimuuntoerojen purusta. Voitto kirjattiin lopetettujen toimintojen yhteyteen.

Tilikauden päättymisen jälkeinen tapahtuma

Nokia julkisti 10.2.2016 Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan tulokset. Jatkettuna tarjousaikana osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi annettujen arvopaperien selvityksen jälkeen Nokia omistaa 91,25 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista. Selvityksen arvioidaan tapahtuvan 12.2.2016. Tämä vastaa Nokian 88,07 %:n omistusta Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Nokia vahvisti antavansa noin 321 miljoonaa uutta osaketta vastikkeena niistä Alcatel-Lucentin arvopapereista, jotka annettiin vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksen jatkettuna tarjousaikana. Nokia arvioi, että nämä uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin 12.2.2016. Nokian osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen noin 5 769 miljoonaa kappaletta.

Olettaen, että kaikki Alcatel-Lucentin vielä liikkeessä olevat osakkeet ja vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan Nokian osakkeiksi vastaavalla vaihtosuhteella kuin mitä käytettiin aiemmissa julkisissa osakevaihtotarjouksissa, Nokian osakkeiden kokonaismäärä tulee olemaan noin 6 miljardia kappaletta.

Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen suunnittelemme jakavamme taloudellisen raportointimme kahteen alueeseen: Networks-verkkoliiketoiminta ja Nokia Technologies. Verkkoliiketoimintaan sisältyvät neljä liiketoimintaryhmää: Mobile Networks, Fixed Networks, Applications & Analytics sekä IP/Optical Networks. Nokia Technologies jatkaa edelleenkin erillisenä liiketoimintana selkeänä painopistealueenaan uusien teknologioiden lisensointi ja niiden hautomotoiminta. Nokia Technologies -liiketoimintaan tulee lisäksi sisältymään Alcatel-Lucentin lisensointi- ja patenttiportfolion hallinnointiliiketoiminta. Nokia suunnittelee lisäksi vedenalaisiin kaapeleihin keskittyvän Alcatel-Lucent Submarine Networks -liiketoiminnan (ASN) sekä antennijärjestelmiin keskittyvän Radio Frequency Systems -liiketoiminnan (RFS) jatkavan toimintaansa erillisinä yksikköinä. ASN:n ja RFS:n tulokset suunnitellaan raportoitavaksi osana konsernin yhteisiä toimintoja.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

2015 oli Nokialle jälleen dramaattisen muutoksen vuosi, ja olen tyytyväinen siihen, että kaiken tämän keskellä pystyimme päättämään vuoden Nokia Networksin ja Nokia Technologiesin vakaaseen tulokseen.

Nokia Networks lunasti koko vuodelle antamansa sitoumukset ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa alkuperäisen arvion ylävaiheilla ja liikevaihdon kasvaessa kolmella prosentilla valuuttakurssimuutosten vaikutus huomioiden. Ilahduttavasti sekä Mobile Networks- että Global Services -segmentti kruunasivat vuoden hyvillä viimeisen neljänneksen tuloksilla.

Nokia Technologiesin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat huomattavasti lisensoinnin vahvan kasvun ansiosta. Tähän sisältyi Samsungilta välimiesmenettelyn ratkaisun myötä saadun lisenssisopimukseemme liittyvän korvauksen vaikutus.

Olemme johdonmukaisesti todenneet uskovamme innovointi- ja patenttiportfoliomme olevan toimialamme johtava, ja että sillä on merkittävä rahaksi muutettavissa oleva arvo. Aiomme jatkaa keskusteluja Samsungin kanssa niistä patenttiportfolioista ja teknologioista, joita välimiesmenettely ei koskenut, ja jatkamme uusien lisensointimahdollisuuksien tavoittelemista lukuisilla aloilla vuonna 2016 ja sen jälkeen.

Olin erityisen tyytyväinen vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä edistymiseemme Alcatel-Lucent -kaupan loppuunsaattamisessa. Työmme huipentui yhdistyneen yhtiön toiminnan aloittamiseen tammikuun alkupuolella. Toimintamme yhdistettynä yhtiönä on alkanut vahvasti. Tiimimme valmistelevat yhteisiä tarjouksia, ja työskentelemme tiiviisti asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme sen, että pystymme nopeaan ja tehokkaaseen päätöksentekoon koskien tuotevalikoimamme päällekkäisyyksiä. Olemme aikataulussa aiemmin julkistamiemme synergiasäästöjen saavuttamisen suhteen.

Vaikka verkkoliiketoiminnan kilpailuympäristö pysyi viimeisellä neljänneksellä yleisesti vakaana, arvioimme markkinakasvun hidastuvan vuonna 2016 4G-/LTE-tekniikan käyttöönoton laantuessa Kiinassa ja eräillä muilla markkinoilla. Erityisesti vuoden ensimmäinen neljännes vaikuttaa haastavalta asiakkaiden punnitessa käyttöomaisuusinvestointejaan makrotalouden epävarmuuden lisääntyessä. Jatkamme tässä ympäristössä vahvaa keskittymistämme toiminnan ja talouden kurinalaisuuteen, varmistamme synergioiden mahdollisimman nopean saavuttamisen ja keskitämme energiamme koko tietoliikennemarkkinan kasvualueiden kohdentamiseen.

Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

NOKIAN JATKUVAT TOIMINNOT VUODEN 2015 NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellisten pääkohtien tarkastelu

Seuraavassa tarkastellaan Nokian jatkuvien toimintojen raportoituja tuloksia vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Näihin sisältyvät Nokian kahden jatkuvan liiketoiminnan - Nokia Networksin ja Nokia Technologiesin - sekä konsernin yhteisten toimintojen tulokset. Vertailuluvut ovat vuoden 2014 viimeiseltä ja vuoden 2015 kolmannelta neljännekseltä, ellei toisin mainittu.

Liikevaihto

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 3 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 19 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto olisi laskenut 3 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 18 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon kasvusta, mitä osin tasoitti Nokia Networksin alhaisempi liikevaihto.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti sekä Nokia Networksin että Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon kasvusta.

Ei-IFRS-liikevoitto

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 46 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton kasvusta, mitä osin tasoitti konsernin yhteisten toimintojen suurempi ei-IFRS-liiketappio. Lisätietoa Nokia Networksin ja Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoitto-osioissa. Konsernin yhteisten toimintojen ei-IFRS-liiketappion kasvu johtui ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisesta vaihtelusta, mitä toimintakulujen lasku osin tasoitti.

Konsernin yhteisten toimintojen muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 21 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä olivat 8 miljoonaa euroa kuluja. Konsernin yhteisille toiminnoille kirjattiin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä noin 20 miljoonan euron tappio, joka liittyi tiettyjen Nokian venture fund -sijoitusten myyntiin.

Valuuttakurssien vaihtelulla oli positiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen ja negatiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tästä aiheutui vähäinen positiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 55 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnan ja Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoiton kasvusta, mitä osin tasoitti konsernin yhteisten toimintojen ei-IFRS-liiketappion kasvu. Lisätietoa Nokia Networksin ja Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoitto-osioissa. Konsernin yhteisten toimintojen ei-IFRS-liiketappion kasvu johtui ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisesta vaihtelusta ja vähemmässä määrin korkeammista toimintakuluista.

Konsernin yhteisten toimintojen muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 21 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä olivat 17 miljoonaa euroa tuottoja. Konsernin yhteisille toiminnoille kirjattiin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä noin 20 miljoonan euron tappio, joka liittyi tiettyjen Nokian venture fund -sijoitusten myyntiin. Nokia kirjasi konsernin yhteisille toiminnoille venture fund -sijoituksista noin 10 miljoonan euron voiton vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

Valuuttakurssien vaihtelulla oli vähäinen positiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen ja vähäinen negatiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Tästä aiheutui vähäinen negatiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.

Ei-IFRS-tulos

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-tulos kasvoi 74 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti ei-IFRS-liikevoiton kasvusta.

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-verokanta oli noin 19 %, kun se oli noin 27 % vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Ei-IFRS-verokuluihin vaikutti myönteisesti Nokian tiettyjen listaamattomien teknologiarahastojen omistusosuuksiin liittyvien ja aiemmin kirjaamattomien aikaisemmista tappioista aiheutuneiden laskennallisten verosaamisten käyttäminen vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-tulos kasvoi 94 % vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti ei-IFRS-liikevoiton kasvusta sekä ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelun positiivisesta kokonaisvaikutuksesta.

Ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelun positiivinen kokonaisvaikutus johtui ensisijaisesti valuuttakurssien vaihteluun liittyvien tappioiden pienenemisestä, kolmansien osapuolien venture fund -sijoituksista saaduista korkeammista tuloista ja alhaisemmista nettokorkokuluista.

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Nokian jatkuvien toimintojen ei-IFRS-verokanta oli noin 19 %, kun se oli noin 24 % vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Ei-IFRS-verokuluihin vaikutti myönteisesti vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Nokian tiettyjen listaamattomien teknologiarahastojen omistusosuuksiin liittyvien ja aiemmin kirjaamattomien aikaisemmista tappioista aiheutuneiden laskennallisten verosaamisten käyttäminen.

YHDISTYNEEN YHTIÖN NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Synergiaedut toimintakuluissa vuositasolla Noin 900 miljoonan euron synergiaetujen saavuttaminen operatiivisissa nettokuluissa vuositasolla vuoden 2018 aikana Verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015.
Arvioidaan syntyvän lukuisista aloitteista, jotka liittyvät toimintakuluihin sekä hankinnan ja valmistuksen kuluihin. Näihin aloitteisiin kuuluvat:


 • Päällekkäisten tuotteiden karsiminen, erityisesti Mobile Networks -liiketoimintaryhmässä;
 • Alueellisten ja myyntiorganisaatioiden virtaviivaistaminen;
 • Kiinteiden kustannusten karsiminen erityisesti tuotannon, jakeluketjun, kiinteistöjen ja informaatioteknologian alueilla;
 • Konsernitoimintoihin ja julkisena osakeyhtiönä toimimiseen liittyvien kustannusten vähentäminen;
 • Hankintoihin liittyvä tehokkuus yhdistyneen yhtiön ostovoiman kasvamisen myötä

 

  Korkokuluihin liittyvät vähennykset vuositasolla Noin 200 miljoonan euron vähennysten saavuttaminen korkokuluissa vuositasolla koko vuoden 2016 aikana

(päivitys)
Verrattuna yhdistyneen yhtiön vieraan pääoman  kustannusten vuosittaiseen tasoon vuoden 2014 lopussa.
Tämä on päivitys aiempaan arvioon, jonka mukaan korkokuluihin liittyvät vähennykset olisivat noin 200 miljoonaa euroa vuositasolla koko vuoden 2017 aikana.
Networks Liikevaihto koko vuonna 2016

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti koko vuonna 2016
Ei arviota Äskettäisen Alcatel-Lucent-yritysoston takia Nokia uskoo, ettei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukaista antaa arviota uuden yhdistetyn verkkoliiketoiminnan koko vuoden näkymistä. Nokia aikoo antaa arvion verkkoliiketoiminnan koko vuoden näkymistä vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen katsauksensa yhteydessä. Seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja ei-IFRS-liikevoittoprosenttiin:
 • Suunnilleen muuttumaton käyttöomaisuus-investointien taso vuonna 2016 kohdemarkkinoillamme;
 • Taantuva langattoman infrastruktuurin markkina vuonna 2016 sekä normaalia suurempi kausittainen lasku vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä;
 • Toimialan kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
 • Merkittävien verkkojen rakennushankkeiden ajoittuminen; ja
 • Integraatio- ja synergiasuunnitelmien toimeenpano.
Nokia
Technologies
Liikevaihto koko vuonna 2016

 
Ei arviota Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia uskoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2016 näkymistä.

 
     

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tietyt tässä esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent toimintoihinsa ja saavuttaa tavoitellut liiketoimintasuunnitelmat ja hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat 15.3.2015 julkaistun ja vuoden 2016 alussa loppuunsaatetusta Alcatel-Lucent kaupasta ("kauppa"); B) Nokian kyky lunastaa loput liikkeessä olevat osakkeet Alcatel-Lucentin osakkeenomistajilta kohtuullisessa ajassa tai ollenkaan, saavuttaakseen täyden omistuksen Alcatel-Lucentissa; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; D) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen tulevaan tulokseen E) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin ylimmässä johdossamme ja muussa johdossamme, operatiivisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien oletetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot kaupan jälkeen; F) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) oletukset ja tavoitteet koskien tuloksia, mukaan lukien oletukset ja tavoitteet koskien markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, tuottoja ja tuotteidemme ja palveluidemme katteita; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet koskien tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kulujamme, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut; J) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, sekä Nokian odotettu asiakasmäärä kaupan jälkeen; K) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; L) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltää "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) Nokian kykenemättömyys saavuttaa tavoitellut liiketoiminnalliset tai operatiiviset hyödyt ja synergiat, tai häiriöt Alcatel-Lucent transaktiosta johtuen, mukaan lukien kykenemättömyys integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ja mitkä tahansa kielteiset vaikutukset yhdistymisestä johtuen esimerkiksi asiakkaiden, avainjohtohenkilöiden tai työntekijöiden menettämisessä, tai vähentyneestä keskittymisestä päivittäisiin toimintoihin tai liiketoimintaan, tai kykenemättömyys lunastaa loput liikkeessä olevat osakkeet Alcatel-Lucentin osakkeenomistajilta kohtuullisessa ajassa tai ollenkaan; 2) kykymme tunnistaa markkinatrendejä ja liiketoimintamahdollisuuksia valitaksemme ja toteuttaaksemme strategiat onnistuneesti ja oikea-aikaisesti, ja kykymme menestyksellisesti sopeuttaa toimintojamme ja toimintamallejamme; 3) kykymme säilyttää tai parantaa liiketoimintojemme operatiivista tai taloudellista tulosta sekä onnistuneesti tunnistaa tai menestyksekkäästi luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 4) riippuvuutemme yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja markkinaolosuhteista, sekä internetin ja teknologian käytön kasvukapasiteetista; 5) altistumisemme lainsäädäntöön liittyville riskeille, poliittiselle riskille tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla; 6) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittääksemme ja ylläpitääksemme immateriaalioikeusportfoliotamme ja ylläpitääksemme nykyisiä immateriaalioikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia lähteitä; 7) kykymme suojata immateriaalioikeuksiamme ja suojautua kolmansien osapuolten oikeudenloukkauksilta ja puolustautua väitetyiltä immateriaalioikeuksien loukkauksilta, sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 8) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat, verokiistat ja -velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vähentää kykyämme käyttää hyväksi laskennallisia verosaamisia; 9) kykymme pitää palveluksessamme, kannustamaan, kehittämään ja rekrytoimaan osaavia työntekijöitä esimerkiksi kaupasta mahdollisesti johtuvan häiriön takia tai muiden liitännäisten toiminnallisten sekä muista muutoksista johtuen; 10) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia menestyksekkäitä yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä, mukaan lukien mahdollinen transaktiosta johtuva häiriö uusien sopimussuhteiden hankkimiselle tai vanhojen sopimussuhteiden jatkamiselle; 11) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 12) epäsuotuisat lopputulokset oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä, sopimuksiin liittyvissä riidoissa ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintoihimme; 13) mikä tahansa tehottomuus, toimintahäiriö tai -katkos tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollisen kybertietoturvamurron mahdolliset vaikutukset; 14) kykymme saavuttaa tavoitellut hyödyt toteuttamalla menestyksekkäästi suunniteltuja yritysjärjestelyjä kuten hankintoja, divestointeja, fuusioita, yhteistoimintayrityksiä, ja hallita niihin liittyviä odottamattomia vastuita; 15) kykymme hallita liiketoiminnan kuluja ja saavuttaa asetetut tavoitteet toimin, jotka ovat suunnattuja tulosparannusten saavuttamiseksi, esimerkiksi kulusäästöin tai muilla toimin lisätä kilpailukykyä; 16) Nokian kyky optimoida pääomarakennettaan suunnitellusti tai saavuttamaan uudelleen investment grade -tason luottoluokituksen; 17) Nokia kyky toteuttaa strategiansa tai tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen informaatioteknologian ja viestinnän aloilla sekä liitännäisillä palvelumarkkinoilla tai liittyvään tekniseen kehitykseen; 18) Nokian kyky tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 19) Nokian riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, ja haitalliset vaikutukset operaattoreiden lisäkonsolidaatiosta johtuen; 20) Nokian kyky hallita tuotantoa, palveluiden luomista ja toimituksia sekä logistiikkaa tehokkaasti ja keskeytyksittä; 21) Nokian riippuvuus rajallisesta toimittajien määrästä, jotka eivät välttämättä kykene toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittaa palveluita ajoissa, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita; 22) Asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita Nokia tarjoaa asiakkailleen; 23) Nokia Technologiesin kyky säilyttää olemassa olevia immateriaalioikeuksiin liittyviä tulonlähteitä tai luomaan uusia lähteitä; 24) Nokia Technologiesin riippuvuus rajoitetusta määrästä lisenssinsaajia, joiden suhteellinen osuus patenttilisenssituloista on merkittävä, mukaan lukien käynnissä olevien välimiesmenettelyjen tai neuvottelujen lopputulemat; 25) Nokia Technologiesin riippuvuus riittävästä patentoitujen tai muilla omistusoikeuksilla suojattujen teknologioiden lainsäädännöllisestä suojasta; ja 26) Nokia Technologiesin kyky toteuttaa suunnitelmansa liiketoiminta-alueilla, kuten Nokia-tuotemerkin lisensoinnin ja muiden liiketoimintahankkeiden avulla, mukaan lukien hyödyt ja suunnitelmat liittyen teknologiainnovointiin ja -hautomoihin; 27) kaupasta johtuvat odottamattomat vastuut tai ongelmat, mukaan lukien eläke- tai työntekijävastuut tai odotettua korkeammat transaktiokustannukset, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 74-89 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla sekä muissa Nokian Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission) jättämissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi osavuosikatsauksen julkistettavaksi 10.2.2016.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
Nokia Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com  
Sijoittajasuhteet, Eurooppa, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2015" -vuosikertomuksensa vuoden 2016 viikolla 13. Vuosikertomus tulee nähtäville Nokian verkkosivuille osoitteeseen http://company.nokia.com/luvut.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen katsauksensa 10.5.2016.
 • Nokian vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 16.6.2016.