Skip to main content

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2015 tuloksen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.4.2016 klo 08.45

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2015 tuloksen

Nokia julkisti tänään Alcatel-Lucent-kaupan jälkeistä uutta raportointi- ja organisaatiorakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2015 tuloksen. Nokian organisaatiorakenne on suunniteltu mahdollistamaan se, että yhtiö saavuttaa innovaatiojohtajan aseman IP-yhteyksiä hyödyntävän maailman seuraavan sukupolven teknologioissa ja palveluissa. Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on eturintamassa kehittämässä ja lisensoimassa niitä teknologioita, jotka ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme.

Kolme raportoitavaa segmenttiä

Nokia tarkistaa taloudellista raportointirakennettaan tukemaan yhtiön strategisia tavoitteita ja vastaamaan sitä, miten yhtiön arvioi toiminnallista tulostaan ja kohdentaa resurssejaan. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokialla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Nokian verkkoliiketoimintaan sisältyvät raportoitavat (i) Ultra Broadband Networks- ja (ii) IP Networks and Applications -segmentit sekä Nokia Technologies -liiketoimintaan sisältyvä raportoitava (iii) Nokia Technologies -segmentti. Lisäksi Nokia julkistaa segmenttikohtaista tietoa Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Ultra Broadband Networks

Ultra Broadband Networks -segmentti käsittää Mobile Networks- ja Fixed Networks
-liiketoimintaryhmät.

 • Mobile Networks -liiketoimintaryhmän toimialan johtavaan tuotevalikoimaan sisältyvät langattomien verkkojen kokonaisratkaisut mukaan lukien teleoperaattoreille ja yrityksille tarjottavat laitteet, ohjelmistot sekä palvelut ja ratkaisut keskeisten toimialojen kuten yleisen turvallisuuden ja esineiden internetin alueella.
 • Fixed Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaa kupari- ja kuituyhteyksiin perustuvia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaille räätälöidyt eri teknologioita yhdistävät ratkaisut hyödyntämällä kuitua silloin kun se on asiakkaalle taloudellisesti kannattavaa.

IP Networks and Applications

IP Networks and Applications -segmenttiin sisältyvät IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmät.

 • IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaa keskeisiä IP-reititykseen ja optiseen siirtoon liittyviä järjestelmiä, ohjelmistoja ja palveluja erittäin suurikapasiteettisen maailmanlaajuisen internet- ja tietoliikenneverkkoinfrastuktuurin rakentamiseen.
 • Applications & Analytics -liiketoimintaryhmä tarjoaa ohjelmistoratkaisuja käsittäen asiakaskokemuksen hallinnan, verkkotoimintojen hallinnan, viestintä- ja yhteistyöratkaisut sekä laskutusjärjestelmät. Lisäksi Applications & Analytics -liiketoimintaryhmä tarjoaa alustoja pilvipalvelujen, esineiden internetin, turvallisuuden ja analytiikan alueille. Tuotevalikoima mahdollistaa sen, että digitaalisten palvelujen toimittajat ja yritykset voivat edistää innovaatiovauhtiaan, palvelujen kaupallistamista ja asiakaskokemuksen optimointia. 

Nokia Technologies

Nokia Technologies -liiketoimintaryhmällä on kaksi päätavoitetta:

 • Olemassa olevan patenttilisensointiin keskittyvän liiketoimintansa kasvun ja uudistumisen edesauttaminen; ja
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen Nokialle perustuen täysin uudenlaisiin innovaatioihin avainteknologioissa ja -tuotteissa digitaalisen median ja digitaalisen terveyden alueilla.

Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen suurin osa Nokia Technologiesin, Nokian verkkoliiketoiminnan ja Bell Labsin erillisten patenttiportfolioiden lisensointiin ja patentointiin liittyvästä liikevaihdosta ja niihin liittyvistä kuluista kirjataan Nokia Technologiesin yhteyteen. Jokainen raportoitava segmentti jatkaa erikseen tutkimus- ja kehityskulujensa kirjaamista.

Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio

Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio sisältää Alcatel Submarine Networks- sekä Radio Frequency Systems -liiketoiminnot, jotka toimivat erillisinä yksikköinä. Konsernin yhteiset toiminnot ja -osio sisältää lisäksi Bell Labsin toimintakulut sekä tietyt yhtymätasoiset ja keskitetysti hallitut toimintakulut.

Täydentävää taloudellista tietoa

Nokia julkistaa lisäksi vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen neljännesvuosittain lisätietoa seuraavien yksiköiden liikevaihdosta:

 • Services (osa Nokian verkkoliiketoimintaa)
 • Nokian verkkoliiketoimintaan sisältyvät neljä liiketoimintaryhmää
 • IP Routing (osa Nokian verkkoliiketoimintaan sisältyvää raportoitavaa IP Networks and Applications -segmenttiä); ja
 • Optical Networks (osa Nokian verkkoliiketoimintaan sisältyvää raportoitavaa IP Networks and Applications -segmenttiä).

Nämä tiedot esitetään Segmentti-informaatio ja eliminoinnit -taulukon alaviitteissä.

Yhdistyneen yhtiön uudelleenryhmitelty segmenttikohtainen taloudellinen tulos

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään yhdistetyn yhtiön uudelleenryhmitelty segmenttikohtainen tilintarkastamaton taloudellinen tulos vuoden 2015 kaikkien neljännesten osalta erikseen sekä koko vuodelta 2015. Tämä taloudellinen tieto on laadittu kuvaamaan yhdistetyn yhtiön jatkuvien toimintojen tulosta ikään kuin yhtiö olisi toiminut yhdistettynä koko taloudellisena vuonna 2015. Tietyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin liittyvät yhdenmukaistukset, oikaisut ja uudelleenluokittelut ovat olleet välttämättömiä, jotta Nokian ja Alcatel-Lucentin taloudelliset tiedot ollaan voitu yhdistää. Lisätietoa kyseisistä yhdenmukaistuksista, oikaisuista ja uudelleenluokitteluista esitetään tämän pörssitiedotteen Laatimisperusta-osiossa.

Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (vertailukelpoiset yhdistetyn yhtiön tiedot, tilintarkastamaton)
               
1-3/2015 Ultra
Broadband
Networks
1
IP Networks
and
Appli-
cations
2
Networks
liiketoi-
minta
yhteensä
3
Nokia
Techno-
logies
Konsernin
yhteiset
toiminnot ja
Muut
Elimi-
noinnit
Nokia
yhteensä
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS
Liikevaihto 4 227 1 435 5 662 273 203 -8 6 129
Hankinnan ja valmistuksen kulut -2 815 -872 -3 686 -2 -185 8 -3 865
Bruttokate 1 413 563 1 976 271 18 0 2 264
  % liikevaihdosta 33,4 % 39,3 % 34,9 % 99,3 % 8,8 %   36,9 %
Tutkimus- ja kehityskulut -702 -321 -1 023 -72 -70 0 -1 165
  % liikevaihdosta 17 % 22 % 18 % 27 % 34 %   19 %
Myynnin ja hallinnon kulut -514 -191 -705 -21 -48 0 -774
  % liikevaihdosta 12 % 13 % 12 % 8 % 23 %   13 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -29 -10 -38 1 -11 0 -49
Liiketulos 168 42 209 178 -111 0 276
  % liikevaihdosta 4,0 % 2,9 % 3,7 % 65,1 % -54,5 %   4,5 %
1 Mobile Networks liikevaihto 3 686 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 541 miljoonaa euroa.
2 IP Networks liikevaihto 729 miljoonaa euroa,  Optical Networks liikevaihto 320 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 385 miljoonaa euroa.
3 Services liikevaihto 2 122 miljoonaa euroa.Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (vertailukelpoiset yhdistetyn yhtiön tiedot, tilintarkastamaton)
               
4-6/2015 Ultra
Broadband
Networks
1
IP Networks
and
Appli-
cations
2
Networks
liiketoi-
minta
yhteensä
3
Nokia
Techno-
logies
Konsernin
yhteiset
toiminnot ja
Muut
Elimi-
noinnit
Nokia
yhteensä
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS
Liikevaihto 4 303 1 593 5 895 219 254 -5 6 363
Hankinnan ja valmistuksen kulut -2 775 -885 -3 661 -2 -211 5 -3 868
Bruttokate 1 527 707 2 235 217 43 0 2 495
  % liikevaihdosta 35,5 % 44,4 % 37,9 % 99,1 % 17,0 %   39,2 %
Tutkimus- ja kehityskulut -668 -307 -975 -70 -73 0 -1 118
  % liikevaihdosta 16 % 19 % 17 % 32 % 29 %   18 %
Myynnin ja hallinnon kulut -523 -190 -712 -28 -61 0 -801
  % liikevaihdosta 12 % 12 % 12 % 13 % 24 %   13 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -29 -8 -36 0 110 0 74
Liiketulos 308 203 511 120 18 0 649
  % liikevaihdosta 7,2 % 12,7 % 8,7 % 54,6 % 7,2 %   10,2 %
1 Mobile Networks liikevaihto 3 722 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 580 miljoonaa euroa.
2 IP Networks liikevaihto 769 miljoonaa euroa,  Optical Networks liikevaihto 407 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 417 miljoonaa euroa.
3 Services liikevaihto 2 220 miljoonaa euroa.Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (vertailukelpoiset yhdistetyn yhtiön tiedot, tilintarkastamaton)
               
7-9/2015 Ultra
Broadband
Networks
1
IP Networks
and
Appli-
cations
2
Networks
liiketoi-
minta
yhteensä
3
Nokia
Techno-
logies
Konsernin
yhteiset
toiminnot ja
Muut
Elimi-
noinnit
Nokia
yhteensä
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS
Liikevaihto 4 469 1 552 6 020 169 211 -6 6 395
Hankinnan ja valmistuksen kulut -2 918 -874 -3 792 -3 -195 6 -3 984
Bruttokate 1 551 678 2 228 166 16 0 2 410
  % liikevaihdosta 34,7 % 43,7 % 37,0 % 98,3 % 7,4 %   37,7 %
Tutkimus- ja kehityskulut -604 -301 -904 -55 -64 0 -1 024
  % liikevaihdosta 14 % 19 % 15 % 33 % 30 %   16 %
Myynnin ja hallinnon kulut -490 -180 -670 -27 -51 0 -748
  % liikevaihdosta 11 % 12 % 11 % 16 % 24 %   12 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 21 4 25 0 19 0 44
Liiketulos 478 200 678 84 -80 0 682
  % liikevaihdosta 10,7 % 12,9 % 11,3 % 49,6 % -38,0 %   10,7 %
1 Mobile Networks liikevaihto 3 903 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 566 miljoonaa euroa.
2 IP Networks liikevaihto 783 miljoonaa euroa,  Optical Networks liikevaihto 345 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 424 miljoonaa euroa.
3 Services liikevaihto 2 184 miljoonaa euroa.Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (vertailukelpoiset yhdistetyn yhtiön tiedot, tilintarkastamaton)
               
10-12/2015 Ultra
Broadband
Networks
1
IP Networks
and
Appli-
cations
2
Networks
liiketoi-
minta
yhteensä
3
Nokia
Techno-
logies
Konsernin
yhteiset
toiminnot ja
Muut
Elimi-
noinnit
Nokia
yhteensä
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS
Liikevaihto 5 081 1 976 7 057 413 254 -4 7 719
Hankinnan ja valmistuksen kulut -3 161 -1 065 -4 226 -4 -222 4 -4 447
Bruttokate 1 920 911 2 830 409 32 0 3 272
  % liikevaihdosta 37,8 % 46,1 % 40,1 % 99,1 % 12,5 %   42,4 %
Tutkimus- ja kehityskulut -682 -329 -1 011 -73 -77 0 -1 161
  % liikevaihdosta 13 % 17 % 14 % 18 % 30 %   15 %
Myynnin ja hallinnon kulut -552 -209 -761 -33 -58 0 -852
  % liikevaihdosta 11 % 11 % 11 % 8 % 23 %   11 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 16 23 39 7 -25 0 20
Liiketulos 702 396 1 097 311 -129 0 1 279
  % liikevaihdosta 13,8 % 20,0 % 15,6 % 75,2 % -50,7 %   16,6 %
1 Mobile Networks liikevaihto 4 382 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 698 miljoonaa euroa.
2 IP Networks liikevaihto 930 miljoonaa euroa,  Optical Networks liikevaihto 512 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 535 miljoonaa euroa.
3 Services liikevaihto 2 500 miljoonaa euroa.Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (vertailukelpoiset yhdistetyn yhtiön tiedot, tilintarkastamaton)
               
1-12/2015 Ultra
Broadband
Networks
1
IP Networks
and
Appli-
cations
2
Networks
liiketoi-
minta
yhteensä
3
Nokia
Techno-
logies
Konsernin
yhteiset
toiminnot ja
Muut
Elimi-
noinnit
Nokia
yhteensä
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS
Liikevaihto 18 079 6 555 24 634 1 074 921 -24 26 606
Hankinnan ja valmistuksen kulut -11 669 -3 696 -15 365 -10 -813 24 -16 164
Bruttokate 6 410 2 859 9 269 1 064 108 0 10 441
  % liikevaihdosta 35,5 % 43,6 % 37,6 % 99,0 % 11,8 %   39,2 %
Tutkimus- ja kehityskulut -2 655 -1 258 -3 914 -270 -284 0 -4 468
  % liikevaihdosta 15 % 19 % 16 % 25 % 31 %   17 %
Myynnin ja hallinnon kulut -2 078 -770 -2 848 -109 -219 0 -3 175
  % liikevaihdosta 11 % 12 % 12 % 10 % 24 %   12 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -20 9 -11 7 93 0 89
Liiketulos 1 656 840 2 496 692 -301 0 2 887
  % liikevaihdosta 9,2 % 12,8 % 10,1 % 64,4 % -32,7 %   10,8 %
1 Mobile Networks liikevaihto 15 694 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 2 385 miljoonaa euroa.
2 IP Networks liikevaihto 3 211 miljoonaa euroa,  Optical Networks liikevaihto 1 584 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 1 760 miljoonaa euroa.
3 Services liikevaihto 9 026 miljoonaa euroa.

Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihto alueittain uudelleenryhmiteltynä yhdistettynä yhtiönä

Nokian verkkoliiketoiminnan maantieteellinen jakauma on muuttunut merkittävästi Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena. Seuraava taulukko esittää Nokian verkkoliiketoiminnan tilintarkastamattoman liikevaihdon alueittain uudelleenryhmiteltynä yhdistetyneenä yhtiönä vuoden 2015 kaikilta neljänneksiltä erikseen sekä koko vuodelta 2015.

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN (vertailukelpoiset yhdistetyn yhtiön tiedot, tilintarkastamaton)
           
NOKIAN NETWORKS LIIKETOIMINTA      
Milj. EUR 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015 1-12/2015
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 155 1 033 1 080 1 198 4 465
Eurooppa 1 242 1 364 1 374 1 617 5 597
Kiinan alue 604 707 895 916 3 122
Latinalainen Amerikka 320 421 431 594 1 766
Lähi-itä ja Afrikka 443 539 507 596 2 085
Pohjois-Amerikka 1 899 1 831 1 733 2 136 7 599
Yhteensä 5 662 5 895 6 020 7 057 24 634

Ainoastaan Nokian uudelleenryhmitelty segmenttikohtainen taloudellinen tulos

Ulkoisen raportoinnin vaatimusten täyttämiseksi seuraavat taulukot sisältävät lisäksi ainoastaan Nokian tilintarkastamatonta taloudellista historiatietoa uudelleenryhmiteltynä vuoden 2015 kaikilta neljänneksiltä erikseen ja koko vuodelta 2015. Tämä taloudellinen tieto on laadittu kuvaamaan ainoastaan Nokian jatkuvien toimintojen taloudellista tulosta. Tietyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin liittyvät yhdenmukaistukset, oikaisut ja uudelleenluokittelut ovat olleet välttämättömiä, ja niistä löytyy lisätietoa tämän pörssitiedotteen Laatimisperusta-osiossa.

Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (ainoastaan Nokia historiatiedot, tilintarkastamaton)
                   
1-3/
2015
Ultra
Broad-
band
Net-
works
1
IP Net-
works
and
Appli-
cations
2
Net-
works
liike-
toi-
minta
yhteen-

3
Nokia
Techno-
logies
Konser-
nin
yhtei-
set
toimin-
not
ja Muut
Elimi-
noinnit
Nokia yhteen-
Ei-IFRS oikaisut
4
Nokia yh-teen-
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS    
Liike-
vaihto
2 355 317 2 671 267 0 -4 2 935 0 2 935
Hankin-
nan ja valmis-
tuksen kulut
-1 556 -194 -1 750 -2 -1 4 -1 749 -2 -1 751
Brutto-
kate
799 122 922 265 -1 0 1 186 -2 1 184
  % liike-
vaih-
dosta
33,9 % 38,7 % 34,5 % 99,3 %     40,5 %   40,4 %
Tut-
kimus- ja kehitys-
kulut
-383 -75 -458 -58 -19 0 -536 -7 -543
  % liike-
vaih-
dosta
16 % 24 % 17 % 22 %     18 %   19 %
Myynnin ja hallin-
non kulut
-277 -67 -344 -21 -18 0 -383 -10 -393
  % liike-
vaih-
dosta
12 % 21 % 13 % 8 %     13 %   13 %
Liike-
toimin-
nan muut tuotot ja kulut
-6 -3 -9 1 -11 0 -19 0 -19
Liike-
tulos
133 -22 111 186 -49 0 248 -20 228
  % liike-
vaih-
dosta
5,7 % -7,0 % 4,2 % 69,6 %     8,5 %   7,8 %
1 Mobile Networks liikevaihto 2 317 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 38 miljoonaa euroa.    
2 IP Networks liikevaihto 136 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 180 miljoonaa euroa.    
3 Services liikevaihto 1 266 miljoonaa euroa.    
4 Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä liikearvon alaskirjauksia, aineettomista oikeuksista tehtyjä poistoja eivätkä hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat yrityskaupoista. Ne eivät myöskään sisällä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja, Alcatel Lucent -hankintaan liittyviä kuluja eivätkä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä konsernin liiketoiminnallisen tuloksen kannalta. Kaikki ei-IFRS-erät liittyvät Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osioon.Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (ainoastaan Nokia historiatiedot, tilintarkastamaton)
                   
4-6/
2015
Ultra
Broad-
band
Net-
works
1
IP Net-
works
and
Appli-
cations
2
Net-
works
liike-
toi-
minta
yhteen-

3
Nokia
Techno-
logies
Konser-
nin
yhtei-
set
toimin-
not
ja Muut
Elimi-
noinnit
Nokia yhteen-
Ei-IFRS oikaisut
4
Nokia yh-teen-
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS    
Liike-
vaihto
2 440 289 2 729 194 0 -4 2 919 0 2 919
Hankin-
nan ja valmis-
tuksen kulut
-1 477 -139 -1 615 -2 1 4 -1 612 37 -1 575
Brutto-
kate
963 150 1 113 193 1 0 1 306 37 1 343
  % liike-
vaih-
dosta
39,5 % 51,9 % 40,8 % 99,0 %     44,8 %   46,0 %
Tut-
kimus- ja kehitys-
kulut
-360 -64 -424 -57 -22 0 -503 -13 -516
  % liike-
vaih-
dosta
15 % 22 % 16 % 29 %     17 %   18 %
Myynnin ja hallin-
non kulut
-296 -69 -365 -28 -29 0 -421 -27 -448
  % liike-
vaih-
dosta
12 % 24 % 13 % 14 %     14 %   15 %
Liike-
toimin-
nan muut tuotot ja kulut
4 2 7 0 107 0 114 0 114
Liike-
tulos
312 19 331 108 57 0 496 -3 493
  % liike-
vaih-
dosta
12,8 % 6,6 % 12,1 % 55,5 %     17,0 %   16,9 %
1 Mobile Networks liikevaihto 2 407 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 33 miljoonaa euroa.    
2 IP Networks liikevaihto 103 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 185 miljoonaa euroa.    
3 Services liikevaihto 1 359 miljoonaa euroa.    
4 Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä liikearvon alaskirjauksia, aineettomista oikeuksista tehtyjä poistoja eivätkä hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat yrityskaupoista. Ne eivät myöskään sisällä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja, Alcatel Lucent -hankintaan liittyviä kuluja eivätkä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä konsernin liiketoiminnallisen tuloksen kannalta. Kaikki ei-IFRS-erät liittyvät Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osioon.Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (ainoastaan Nokia historiatiedot, tilintarkastamaton)
                   
7-9/
2015
Ultra
Broad-
band
Net-
works
1
IP Net-
works
and
Appli-
cations
2
Net-
works
liike-
toi-
minta
yhteen-

3
Nokia
Techno-
logies
Konser-
nin
yhtei-
set
toimin-
not
ja Muut
Elimi-
noinnit
Nokia yhteen-
Ei-IFRS oikaisut
4
Nokia yh-teen-
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS    
Liike-
vaihto
2 548 329 2 877 163 0 -4 3 036 0 3 036
Hankin-
nan ja valmis-
tuksen kulut
-1 573 -149 -1 722 -2 0 4 -1 720 0 -1 720
Brutto-
kate
975 180 1 155 161 0 0 1 316 0 1 316
  % liike-
vaih-
dosta
38,3 % 54,7 % 40,1 % 98,9 %     43,4 %   43,4 %
Tut-
kimus- ja kehitys-
kulut
-346 -63 -410 -45 -18 0 -473 -8 -481
  % liike-
vaih-
dosta
14 % 19 % 14 % 28 %     16 %   16 %
Myynnin ja hallin-
non kulut
-271 -65 -336 -27 -22 0 -385 -37 -422
  % liike-
vaih-
dosta
11 % 20 % 12 % 16 %     13 %   14 %
Liike-
toimin-
nan muut tuotot ja kulut
3 0 3 0 17 0 20 -100 -80
Liike-
tulos
360 52 412 89 -23 0 478 -145 333
  % liike-
vaih-
dosta
14,1 % 15,8 % 14,3 % 54,7 %     15,8 %   11,0 %
1 Mobile Networks liikevaihto 2 522 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 26 miljoonaa euroa.    
2 IP Networks liikevaihto 128 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 201 miljoonaa euroa.    
3 Services liikevaihto 1 304 miljoonaa euroa.    
4 Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä liikearvon alaskirjauksia, aineettomista oikeuksista tehtyjä poistoja eivätkä hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat yrityskaupoista. Ne eivät myöskään sisällä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja, Alcatel Lucent -hankintaan liittyviä kuluja eivätkä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä konsernin liiketoiminnallisen tuloksen kannalta. Kaikki ei-IFRS-erät liittyvät Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osioon.Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (ainoastaan Nokia historiatiedot, tilintarkastamaton)
                   
10-12/
2015
Ultra
Broad-
band
Net-
works
1
IP Net-
works
and
Appli-
cations
2
Net-
works
liike-
toi-
minta
yhteen-

3
Nokia
Techno-
logies
Konser-
nin
yhtei-
set
toimin-
not
ja Muut
Elimi-
noinnit
Nokia yhteen-
Ei-IFRS oikaisut
4
Nokia yh-teen-
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS    
Liike-
vaihto
2 815 395 3 210 403 0 -4 3 609 0 3 609
Hankin-
nan ja valmis-
tuksen kulut
-1 748 -170 -1 918 -2 0 4 -1 916 0 -1 916
Brutto-
kate
1 067 224 1 292 401 0 0 1 693 0 1 693
  % liike-
vaih-
dosta
37,9 % 56,8 % 40,2 % 99,5 %     46,9 %   46,9 %
Tut-
kimus- ja kehitys-
kulut
-380 -67 -447 -60 -24 0 -531 -9 -540
  % liike-
vaih-
dosta
14 % 17 % 14 % 15 %     15 %   15 %
Myynnin ja hallin-
non kulut
-303 -73 -376 -33 -29 0 -437 -70 -507
  % liike-
vaih-
dosta
11 % 18 % 12 % 8 %     12 %   14 %
Liike-
toimin-
nan muut tuotot ja kulut
21 5 26 7 -22 0 11 -14 -3
Liike-
tulos
405 90 495 316 -74 0 736 -93 643
  % liike-
vaih-
dosta
14,4 % 22,7 % 15,4 % 78,3 %     20,4 %   17,8 %
1 Mobile Networks liikevaihto 2 776 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 39 miljoonaa euroa.    
2 IP Networks liikevaihto 147 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 247 miljoonaa euroa.    
3 Services liikevaihto 1 495 miljoonaa euroa.    
4 Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä liikearvon alaskirjauksia, aineettomista oikeuksista tehtyjä poistoja eivätkä hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat yrityskaupoista. Ne eivät myöskään sisällä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja, Alcatel Lucent -hankintaan liittyviä kuluja eivätkä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä konsernin liiketoiminnallisen tuloksen kannalta. Kaikki ei-IFRS-erät liittyvät Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osioon.Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (ainoastaan Nokia historiatiedot, tilintarkastamaton)
                   
1-12/
2015
Ultra
Broad-
band
Net-
works
1
IP Net-
works
and
Appli-
cations
2
Net-
works
liike-
toi-
minta
yhte-
ensä
3
Nokia
Techno-
logies
Konser-
nin
yhtei-
set
toimin-
not
ja Muut
Elimi-
noinnit
Nokia yhteen-
Ei-IFRS oikaisut
4
Nokia yh-teen-
Milj. EUR Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS Ei-IFRS    
Liike-
vaihto
10 158 1 328 11 486 1 027 0 -15 12 499 0 12 499
Hankin-
nan ja valmis-
tuksen kulut
-6 353 -652 -7 005 -7 0 15 -6 998 36 -6 962
Brutto-
kate
3 805 676 4 481 1 020 0 0 5 501 35 5 536
  % liike-
vaih-
dosta
37,5 % 50,9 % 39,0 % 99,3 %     44,0 %   44,3 %
Tut-
kimus- ja kehitys-
kulut
-1 470 -269 -1 739 -220 -84 0 -2 042 -38 -2 080
  % liike-
vaih-
dosta
14 % 20 % 15 % 21 %     16 %   17 %
Myynnin ja hallin-
non kulut
-1 147 -274 -1 421 -108 -97 0 -1 626 -144 -1 771
  % liike-
vaih-
dosta
11 % 21 % 12 % 11 %     13 %   14 %
Liike-
toimin-
nan muut tuotot ja kulut
22 4 26 7 92 0 126 -114 12
Liike-
tulos
1 210 138 1 349 698 -89 0 1 958 -261 1 697
  % liike-
vaih-
dosta
11,9 % 10,4 % 11,7 % 68,0 %     15,7 %   13,6 %
1 Mobile Networks liikevaihto 10 022 miljoonaa euroa, Fixed Networks liikevaihto 136 miljoonaa euroa.    
2 IP Networks liikevaihto 514 miljoonaa euroa, Applications & Analytics liikevaihto 813 miljoonaa euroa.    
3 Services liikevaihto 5 424 miljoonaa euroa.    
4 Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä liikearvon alaskirjauksia, aineettomista oikeuksista tehtyjä poistoja eivätkä hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat yrityskaupoista. Ne eivät myöskään sisällä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja, Alcatel Lucent -hankintaan liittyviä kuluja eivätkä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä konsernin liiketoiminnallisen tuloksen kannalta. Kaikki ei-IFRS-erät liittyvät Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osioon.

Laatimisperusta
Tässä tiedotteessa esitetyt uudelleenryhmitellyt yhdistetyn yhtiön taloudelliset tiedot on johdettu niistä tilintarkastamattomista lyhennetyistä taloudellisista tiedoista, jotka on esitetty Nokian ja Alcatel Lucentin osavuosikatsauksissa vuoden 2015 kaikilta vuosineljänneksiltä ja niistä tilintarkastetuista taloudellisista tiedoista, jotka on esitetty Nokian vuoden 2015 vuosikertomuksessa. Nokian taloudelliset tiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot, mikä tarkoittaa, että mikään esitettävistä kausista ei sisällä myydyn HERE-liiketoiminnan historiallisia liiketoiminnan tuloksia. Nokian Alcatel Lucentin hankinnasta tekemän hankintalaskelman kirjanpidollinen vaikutus ei sisälly yhdistetyn yhtiön taloudellisiin tuloksiin.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto niistä oikaisuista ja uudelleenluokitteluista, jotka on tehty Alcatel Lucentin ja Nokian historiallisten tuloslaskelmatietojen yhdenmukaistamiseksi yhdistetyn yhtiön laskentaperiaatteiden ja tilinpäätöksen esittämisperiaatteiden kanssa. Näitä ovat:

 • eräiden erien uudelleenluokittelu liikevaihdosta tutkimus- ja kehityskulujen oikaisuiksi tai osaksi liiketoiminnan muita tuottoja siksi, että ne eivät sisälly yhdistetyn yhtiön tavanomaiseen toimintaan.
 • sellaisten erien, kuten luottotappiovaraus, kenttäkokeisiin liittyvät kulut ja omaisuuserien myyntivoitot uudelleenluokittelu hankinnan ja valmistuksen kuluista tutkimus- ja kehityskuluihin ja myynnin ja hallinnon kulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen oikaisuiksi yhdistetyn yhtiön tilinpäätöserien määritelmien täyttämiseksi.
 • lähdeverojen uudelleenluokittelu tuloveroihin sen sijaan, että ne esitettäisiin tuloslaskelman liiketoiminnallisissa erissä.
 • diskonttauksen kulujen & suojausten, joukkovelkakirjalainojen & takuiden, oikeudenkäyntikulujen ja yhtiöiden myynteihin liittyvien pääomatuottojen/tappioiden uudelleenluokittelu liikevoiton alapuolelta liiketoiminnan muihin kuluihin yhdistetyn yhtiön laskentaperiaatteiden soveltamiseksi. .
 • tietyt tutkimus- ja kehityskulut sekä sisäiseen tarkoitukseen tulevan ohjelmiston kehitystoiminnan kulut, jotka Alcatel Lucent aiemmin aktivoi, on kirjattu yhdistetyn yhtiön laskentaperiaatteiden käyttöönoton myötä kuluksi syntyessään.
 • etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvien nettokorkokulujen uudelleenluokittelu tuloslaskelman liiketoiminnallisista eristä rahoituseriin liikevoiton alapuolelle.
 • joidenkin kulu- ja menoerien uudelleenluokittelu niiden luonteen ja yhdistetyn yhtiön laskentaperiaatteiden tuloslaskelmarivien määritelmien perusteella. Nämä uudelleenluokittelut liittyvät ostotoimintoihin, tilausten hallintaan, projektien controller -toimintoihin, oppimisratkaisujen hallintaan, tuotelinjojen hallintaan ja viestintään.

Johto on laatinut uudelleenryhmitellyt yhdistetyn yhtiön taloudelliset tiedot ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä kuvasta sitä Nokian taloudellista liiketoiminnan tulosta, joka olisi toteutunut, jos Alcatel Lucentin hankinta tai HERE-liiketoiminnan myynti olisivat toteutuneet aiemmin, eikä niiden ole tarkoitus antaa viitteitä mistään ennakoidusta taloudellisesta liiketoiminnan tuloksesta.

Kirjanpidolliset uudelleenluokittelut ja laskentaperiaatteiden yhdenmukaistamiset  
             
1-3/2015
Milj. EUR
Nokia historial-
linen
Ei-IFRS
Alcatel Lucent historial-
linen
Ei-IFRS
Kirjan-
pidolliset uudelleenluo-
kittelut ja laskentaperi-
aatteiden yhdenmu-
kaistamiset
Elimi-
noinnit
Nokia Ei-IFRS yhteensä  
 
Liikevaihto 2 935 3 235 -33 -8 6 129  
Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 769 -2 116 12 8 -3 865  
Bruttokate 1 165 1 119 -20 0 2 264  
Tutkimus- ja kehityskulut -547 -609 -9 0 -1 165  
Myynnin ja hallinnon kulut -353 -428 7 0 -774  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -19 - -30 0 -49  
Liiketulos 246 82 -52 0 276  4-6/2015
Milj. EUR
Nokia historial-
linen
Ei-IFRS
Alcatel Lucent historial-
linen
Ei-IFRS
Kirjan-
pidolliset uudelleenluo-
kittelut ja laskentaperi-
aatteiden yhdenmu-
kaistamiset
Elimi-
noinnit
Nokia Ei-IFRS yhteensä  
 
Liikevaihto 2 919 3 450 -1 -5 6 363  
Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 637 -2 248 12 5 -3 868  
Bruttokate 1 282 1 202 11 0 2 495  
Tutkimus- ja kehityskulut -516 -591 -11 0 -1 118  
Myynnin ja hallinnon kulut -386 -436 21 0 -801  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 114 - -40 0 74  
Liiketulos 494 175 -20 0 649  7-9/2015
Milj. EUR
Nokia historial-
linen
Ei-IFRS
Alcatel Lucent historial-
linen
Ei-IFRS
Kirjan-
pidolliset uudelleenluo-
kittelut ja laskentaperiaat-
teiden yhdenmu-
kaistamiset
Elimi-
noinnit
Nokia Ei-IFRS yhteensä  
 
Liikevaihto 3 036 3 429 -64 -6 6 395  
Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 738 -2 247 -5 6 -3 984  
Bruttokate 1 297 1 182 -69 0 2 410  
Tutkimus- ja kehityskulut -484 -548 8 0 -1 024  
Myynnin ja hallinnon kulut -358 -422 32 0 -748  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 20 - 24 0 44  
Liiketulos 475 212 -5 0 682  10-12/2015
Milj. EUR
Nokia historial-
linen
Ei-IFRS
Alcatel Lucent historial-
linen
Ei-IFRS
Kirjan-
pidolliset uudelleenluo-
kittelut ja laskentaperia-
atteiden yhdenmu-
kaistamiset
Elimi-
noinnit
Nokia Ei-IFRS yhteensä  
 
Liikevaihto 3 609 4 161 -47 -4 7 719  
Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 936 -2 521 6 4 -4 447  
Bruttokate 1 673 1 640 -41 0 3 272  
Tutkimus- ja kehityskulut -541 -603 -17 0 -1 161  
Myynnin ja hallinnon kulut -410 -477 35 0 -852  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 11 - 9 0 20  
Liiketulos 734 560 -15 0 1 279  1-12/2015
Milj. EUR
Nokia historial-
linen
Ei-IFRS
Alcatel Lucent historial-
linen
Ei-IFRS
Kirjan-
pidolliset uudelleenluo-
kittelut ja laskentaperiaat-
teiden yhdenmu-
kaistamiset
Elimi-
noinnit
Nokia Ei-IFRS yhteensä  
 
Liikevaihto 12 499 14 275 -144 -24 26 606  
Hankinnan ja valmistuksen kulut -7 081 -9 132 25 24 -16 164  
Bruttokate 5 418 5 143 -120 0 10 441  
Tutkimus- ja kehityskulut -2 088 -2 351 -29 0 -4 468  
Myynnin ja hallinnon kulut -1 507 -1 763 95 0 -3 175  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 126 - -37 0 89  
Liiketulos 1 949 1 029 -91 0 2 887  

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna 15.4.2015 julkistetusta ja vuoden 2016 alussa toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, taloudellisessa raportointirakenteessamme ja raportoitavissa segmenteissämme, mukaan lukien odotetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; E) yhdenmukaistukset, oikaisut ja uudelleenluokittelut liittyen Yhdistyneen yhtiön uudelleenryhmiteltyyn segmenttikohtaiseen taloudelliseen tulokseen; F) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; ja H) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, mukaan lukien kykymme integroida Alcatel Lucent liiketoimintaamme tavoiteaikataulussa sekä toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; ja 3) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.