Skip to main content

Nokia lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yli kaksi miljoonaa euroa ja jatkaa tiivistä tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa

27.4.2016

Espoo - Nokia lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa tutkimustyöhön ja erilaisiin tieteellisiin hankkeisiin pääasiassa vuoden 2016 aikana. Nokia haluaa tehdä osansa edistääkseen suomalaisten yliopistojen tutkimusta, tiivistääkseen yhteistyötä yritysten ja suomalaisten yliopistojen välillä, ja täten vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Lahjoitukset jakautuvat seuraavasti:

  • Nokia lahjoittaa Helsingin yliopistolle 1,5 miljoonaa euroa luonnontieteellisen koulutusalan hyväksi. Nokia toivoo, että lahjoitus vahvistaisi Helsingin yliopiston edelläkävijyyttä erityisesti datatieteen alueella.
  • Nokia lahjoittaa suomalaisten yliopistojen toimintaan yhteensä 500 000 euroa: 200 000 euroa Aalto-yliopistolle, 100 000 euroa Helsingin yliopistolle, 100 000 euroa Oulun yliopistolle ja 100 000 euroa Tampereen teknilliselle yliopistolle. Lahjoitukset on tarkoitettu yliopistojen taloudellisen tilanteen tukemiseen erityisesti tekniikan ja luonnontieteiden alueilla.
  • Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Nokia Bell Labs -tutkimuskeskuksen yhteistyönä perustettava The Nokia Center for Advanced Research (NCAR) -tutkimusyksikkö aloittaa toimintansa huhtikuun 2016 aikana. Helsingin seudulla on entuudestaan vahvaa osaamista langattomien verkkojen ja analytiikan alueella, ja tutkimusyksikön tavoitteena on seuraavan 3-5 vuoden aikana tehdä alueen osaamista kansainvälisesti tunnustetuksi fokusoidulla yhteistyöllä. Nokia lahjoittaa NCAR-tutkimusyksikköön yhteensä 150 000 euroa.
  • Tämän lisäksi Nokia lahjoittaa varoja yliopistojen tiettyihin yksittäisiin tieteellisiin hankkeisiin. Nokia Bell Labs -tutkimuskeskus tukee muun muassa Aalto-yliopiston Aalto-1-satelliitin avaruuteen laukaisua, jonka arvioidaan tapahtuvan kesän 2016 aikana. Satelliittia on rakennettu opiskelijavoimin Otaniemessä vuodesta 2010 lähtien.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa: "Nokian ja suomalaisten yliopistojen yhteistyöllä on pitkät perinteet, ja haluamme jatkaa sitä myös tulevaisuudessa. Toivomme, että lahjoituksemme helpottavat pieneltä osaltaan yliopistojen taloudellista tilannetta ja tukevat koko suomalaista yhteiskuntaa ja sen kilpailukykyä. Yhteistyön kautta yliopistojen huippututkijat ja Nokian asiantuntijat voivat myös yhdessä ratkaista esimerkiksi tulevaisuuden langattomien verkkojen sekä analytiikan avainhaasteita ja sitä kautta merkittävästi edistää alan kehitystä. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että rahoituksemme turvin myös datatieteen opetus on toistaiseksi turvattu."

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola: "Helsingin yliopisto on erittäin kiitollinen Nokian merkittävästä lahjoituksesta. Luonnontieteiden koulutusalalle osoitettu lahjoitus tiivistää hyvää yhteistyötä Nokian kanssa entisestään ja tukee tavoitettamme panostaa datatieteen pitkäjänteiseen ja syvälliseen tutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen".

Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri: "Nokia on Aalto-yliopiston tärkeä ja pitkäaikainen kumppani. On hienoa, että yhteistyömme jatkuu tiiviinä erityisesti tieto- ja viestintäteknologian sekä digitalisaation alueilla, joilla on merkittävä rooli Suomen tulevaisuuden rakentamisessa. Kiitämme lämpimästi Nokiaa lahjoituksesta".

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com