Skip to main content

Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Nokia Oyj
Pörssitiedote
10.5.2016 klo 16:45  

Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Nokia julkisti tänään, että se on täydentänyt 23.10.2015 päivättyä englanninkielistä listalleottoesitettään, joka liittyy yhdistymiseen Alcatel-Lucentin kanssa (yhdessä listalleottoesitteen 16.11.2015, 2.2.2016, 12.2.2016 ja 5.4.2016 päivättyjen täydennysasiakirjojen kanssa "listalleottoesite"). Listalleottoesitettä käytetään Alcatel-Lucentin arvopapereista vastikkeena annettavien uusien Nokian osakkeiden listaamisessa Nasdaq Helsinkiin ja Euronext Parisiin Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymiseen liittyvien tulevien osakeantien yhteydessä.

Finanssivalvonta on 10.5.2016 hyväksynyt listalleottoesitteen täydennysasiakirjan ("täydennysasiakirja"), joka sisältää tiettyjä päivityksiä, jotka perustuvat listalleottoesitteen hyväksynnän jälkeen tapahtuneisiin julkistuksiin ja sen jälkeiseen kehitykseen. Näihin päivityksiin kuuluvat muun muassa Nokian julkistama tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus sekä Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission) jätetty Alcatel-Lucentin Form 20-F-rekisteröintiasiakirja, johon sisältyvät muun muassa päivitetyt Alcatel-Lucentiin liittyvät riskitekijät ja Alcatel-Lucentin tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä vuodelta.

Finanssivalvonta notifioi täydennysasiakirjan Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des Marchés Financiers -viranomaiselle EU:n esitedirektiivin mukaisesti.

Täydennysasiakirja on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja se on yhdessä listalleottoesitteen kanssa saatavilla 10.5.2016 alkaen Nokian verkkosivuilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen. 11.5.2016 alkaen täydennysasiakirja on lisäksi saatavilla Nasdaq Helsingin palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä Nokian pääkonttorissa osoitteessa Karaportti 3, 02610 Espoo.


Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "odottaa", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: odotettu uusien Nokian osakkeiden rekisteröiminen ja tällaisilla osakkeilla kaupankäynnin aloittaminen Nasdaq Helsingissä ja Euronext Parisissa. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: sääntely- ja sopimusrajoitteet liittyen uusien Nokia osakkeiden rekisteröintiin, Nokian kyky ottaa uudet Nokian osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa; ja edellä mainittujen riskien ja tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus Nokiaan sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian viimeisimmän vuosittaisen raportoinnin Risk Factors -riskitekijät osio Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjassa, sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia on jättänyt SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.