Skip to main content

Nokia rekisteröi uusia osakkeita Alcatel-Lucentin talletusyhteisöltä hankkimiensa Alcatel-Lucentin osakkeiden selvitystä varten

Nokia Oyj
Pörssitiedote
10.5.2016 klo 08.15

Nokia rekisteröi uusia osakkeita Alcatel-Lucentin talletusyhteisöltä hankkimiensa Alcatel-Lucentin osakkeiden selvitystä varten

Nokia toteutti 9.5.2016 yhteensä 107 775 949 Alcatel-Lucentin osakkeen hankinnan JPMorgan Chase Bank N.A. -talletusyhteisöltä ("talletusyhteisö") 17.3.2016 julkistetun osakkeiden ostosopimuksen mukaisesti. Ostetut osakkeet ovat osakkeita, jotka jäivät jäljelle, kun Alcatel-Lucentin American depositary receipt -osaketalletustodistuksia koskevan ohjelman peruutusaika oli kulunut umpeen ja ohjelma oli päättynyt 25.4.2016. Nokia rekisteröi talletusyhteisölle selvitystä varten liikkeeseen lasketut 59 276 772 uutta Nokian osaketta kaupparekisteriin arviolta 10.5.2016.

Kaupan seurauksena Nokia omistaa 94,64 % Alcatel-Lucentin osakepääomasta ja 94,57 % äänioikeuksista, mikä vastaa 91,63 %:n omistusta Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Nokian uudet osakkeet maksettiin apporttina Alcatel-Lucentin vaihdettavaksi tarjotuilla osakkeilla vaihtosuhteella, joka on 0,5500 Nokian osaketta jokaista Alcatel-Lucentin osaketta kohden. Merkintähinta, yhteensä 323 058 407,40 euroa, perustui Nokian osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 16.3.2016, ja se kirjataan Nokian sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen yhtiön 245 896 461,96 euron suuruinen osakepääoma ei muutu merkinnän seurauksena. 

Rekisteröinnin jälkeen Nokian osakkeiden määrä on 5 835 222 112 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat osinko-oikeuden sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Nokia arvioi, että osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä 11.5.2016 ja Euronext Parisissa arviolta 12.5.2016.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "odottaa", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: odotettu uusien Nokian osakkeiden rekisteröinti ja näiden osakkeiden kaupankäynnin alkaminen Nasdaq Helsingissä ja Eruonext Pariisissa. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: sääntely- ja sopimusrajoitteet liittyen uusien Nokia osakkeiden rekisteröintiin, Nokian kyky ottaa uudet Nokian osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus Nokiaan sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.