Skip to main content

Nokia on sopinut ostavansa Alcatel-Lucentin vaihtovelkakirjalainoja yksityisessä transaktiossa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
12.5.2016 klo 20.55

Nokia on sopinut ostavansa Alcatel-Lucentin vaihtovelkakirjalainoja yksityisessä transaktiossa

Nokia on 12.5.2016 sopinut ostavansa 72 994 133 kappaletta Alcatel-Lucentin 30.1.2019 erääntyvää EUR 688 425 000,00 suuruista vaihtovelkakirjalainaa ("2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina") ja 19 943 533 kappaletta Alcatel-Lucentin 30.1.2020 erääntyvää EUR 460 289 979,90 suuruista vaihtovelkakirjalainaa ("2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina"). 2019 ja 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalainat ovat vaihdettavissa Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin. Nokia on sopinut hankkivansa 2019 ja 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalainat käteisellä yksityisessä transaktiossa yhteensä EUR 418 949 438,33 kauppasummaa vastaan. Kaupan selvityksen odotetaan tapahtuvan arviolta 16.5.2016.

Kaupan seurauksena Nokia tulisi omistamaan 94,64 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja 94,57 % äänioikeuksista, mikä vastaa 94,17 %:n omistusta Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "olisi","odottaa" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: odotettu kaupan selvityspäivämäärä ja Nokian odotettu omistusosuus Alcatel Lucentista. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: sääntelyrajoitteet, vaihtelut Alcatel Lucentin osakepääomassa, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus Nokiaan sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia on jättänyt SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.