Skip to main content

Nokia tekee muutoksia organisaatioonsa ja johtokuntaansa vauhdittaakseen yhtiön strategian toteuttamista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
17.3.2017 klo 8.30 


Nokia tekee muutoksia organisaatioonsa ja johtokuntaansa vauhdittaakseen yhtiön strategian toteuttamista


Nokia ilmoitti tänään 1.4.2017 voimaan tulevista muutoksista organisaatiorakenteeseensa ja johtokuntansa kokoonpanoon.

"Näiden muutosten tavoitteena on vauhdittaa strategiamme toteuttamista", sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Niiden myötä olemme paremmassa asemassa tehdä vahvaa taloudellista tulosta, kasvattaa palveluliiketoimintaamme, vastata mobiiliverkkoasiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, saavuttaa kustannussäästö- ja meneillään olevat muutostavoitteemme, ja edesauttaa strategista innovointia koko verkkoliiketoiminnassamme".

Organisaatiorakenne muuttuu siten, että Nokia jakaa nykyisen Mobile Networks -liiketoimintaryhmänsä kahteen erilliseen, mutta tiiviisti sidoksissa olevaan yksikköön: Mobile Networks, joka keskittyy tuotteisiin ja ratkaisuihin, ja Global Services, joka keskittyy palveluihin. Lisäksi yhtiön Chief Innovation and Operating Officer (CIOO) -organisaatio jakautuu. Organisaation nykyiset operatiiviset toiminnot siirretään uuteen Chief Operating Officer (COO) -organisaatioon, innovointitoiminta siirretään Nokian teknologiajohtajan alaisuuteen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hautomotoiminta siirtyy Nokian strategiajohtajan vastuulle.

Tänään julkistettiin seuraavat muutokset Nokian johdossa:

  • Marc Rouanne, joka toimii tällä hetkellä innovaatio- ja operatiivisena johtajana, siirtyy Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtajaksi vastuualueinaan mobiilituotteet ja -ratkaisut mukaan lukien 4G, 5G, pilvipalvelut, piensolut ja muut kehittyneet mobiiliratkaisut. Rouanne jatkaa johtokunnan jäsenenä ja raportoi Surille.
  • Igor Leprince, joka vastaa nykyisin Global Services -yksiköstä, siirtyy johtamaan uutta Global Services -liiketoimintaryhmää, joka koostuu Mobile Networks -liiketoimintaryhmään tällä hetkellä kuuluvasta Services-organisaatiosta sekä läpi yhtiön kehitettävistä verkonhallintapalveluista. Leprincestä tulee uusi johtokunnan jäsen, ja hän raportoi Surille.
  • Monika Maurer, joka toimii nykyisin Fixed Networks -liiketoimintaryhmän operatiivisena johtajana ottaa vastaan koko yhtiön operatiivisen johtajan tehtävän vastaten Nokian toimintamallista, globaaleista toiminnoista (tuotanto ja toimitusketju), hankinnoista, kustannussäästö- ja muutosohjelmien toimeenpanosta, informaatioteknologiasta, kiinteistöistä ja laadun hallinnasta. Maurerista tulee uusi johtokunnan jäsen, ja hän raportoi Surille.
  • Marcus Weldon, joka on tällä hetkellä Nokia Bell Labsista vastaava johtaja ja yhtiön teknologiajohtaja, säilyttää nykyisen vastuualueensa. Weldonista tulee uusi johtokunnan jäsen, ja hän raportoi Surille.
  • Strategiajohtaja Kathrin Buvacin vastuualue laajentuu kattamaan myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien hautomotoiminnan. Markkinointijohtaja Barry French ottaa uusina alueina vastuulleen terveyden, turvallisuuden, tietoturvan ja ympäristön. Sekä Buvac että French pysyvät johtokunnan jäseninä ja raportoivat Surille.
  • Nyt kun Alcatel-Lucent-integraatio on suurelta osin saatu päätökseen, Mobile Networks -liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja Samih Elhage on päättänyt jättää Nokian tavoitellakseen uusia haasteita. Elhage jatkaa nykyisessä tehtävässään ja johtokunnan jäsenenä 1.4.2017 asti ja tulee toimimaan yhtiön neuvonantajana 31.5.2017 saakka.

"Samihin saavutukset Nokiassa ovat olleet merkittäviä. Hän auttoi johtamaan Nokia Siemens Networksin muutosta ja luomaan kurinalaisen toimintamallin, joka on edelleenkin kilpailuetumme. Samih oli myös yksi kantavista voimista Alcatel-Lucent-yrityskaupassa ja sen nopeassa ja menestyksekkäässä integraatiossa", Suri sanoi. "Hän on ollut läheinen ystäväni ja neuvonantaja sekä hyvinä että huonoina aikoina ja tuen häntä täysin tässä muutoksessa".

"Olen ylpeä saavutuksistani Nokia-vuosieni aikana, ja jätän yhtiön varmana siitä, että se on erittäin hyvissä asemissa tulevaisuutta ajatellen", Elhage sanoi.

Yllä mainitut muutokset tulevat voimaan 1.4.2017, jonka jälkeen Nokian johtokuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet: Rajeev Suri, Kristian Pullola, Monika Maurer, Basil Alwan, Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Igor Leprince, Marc Rouanne, Ashish Chowdhary, Hans-Jürgen Bill, Kathrin Buvac, Barry French, Maria Varsellona ja Marcus Weldon.

Lisätietoa johtokunnan uusista jäsenistä www.nokia.com/fi_fi/sijoittajat/hallinto/johtokunta

Nokia julkistaa jatkossakin taloudellista tietoa seuraavilta raportointisegmenteiltä: Ultra Broadband Networks, IP Networks and Applications ja Nokia Technologies. Ultra Broadband Networks -segmentti tulee sisältämään Mobile Networks-, Global Services- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmät. IP Networks and Applications -segmentti koostuu myös jatkossa IP/Optical Networks- sekä Applications & Analytics -liiketoimintaryhmistä.

Nokia
Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden innovoinnissa. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel-Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel-Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme sekä johtoryhmässämme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, raportointisegmenttejä, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; ja G) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel-Lucent hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme sekä muutokset johtoryhmässämme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 5) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla, ja muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.