Skip to main content

Nokia ilmoittaa Euro- ja Dollarivelkakirjojen ostotarjoustensa lopulliset tulokset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.3.2017 klo 10.50

Nokia ilmoittaa Euro- ja Dollarivelkakirjojen ostotarjoustensa lopulliset tulokset

Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa lopulliset tulokset aikaisemmin tiedotetulle ostotarjoukselleen liittyen Eurovelkakirjojen ja Dollarivelkakirjojen takaisinostamiseen ("Ostotarjoukset"). Ostotarjousten mukaisesti Nokia ostaa käteisellä korkeintaan Sallitulla Enimmäismäärällä: (i) pääomaltaan yhteensä 500 000 000 euron 6,75 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 4.2.2019, ja jotka on laskettu liikkeelle Euro Medium Term Note -ohjelman puitteissa ("Eurovelkakirjat"), (ii) pääomaltaan yhteensä 300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028 ("2028-velkakirjat"), ja (iii) pääomaltaan yhteensä 1 360 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029 ("2029-velkakirjat", ja yhdessä 2028-velkakirjojen kanssa, "Dollarivelkakirjat", ja yhdessä Eurovelkakirjojen kanssa "Velkakirjat"). Dollarivelkakirjat ovat alun perin Lucent Technologies Inc.:n (Alcatel-Lucent USA Inc.:n, Nokian kokonaan omistaman tytäryhtiön edeltäjä) liikkeeseen laskemia ("USD-velkakirjayhtiö").

Ostotarjoukset tehtiin 22.2.2017 päivätyn ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousasiakirjassa.

Ostotarjoukset päättyivät 21.3.2017 kello 23.59 (New Yorkin aikaa) ("Päättymispäivä") ja ne selvitetään arviolta 23.3.2017 ("Ostotarjouksen Selvityspäivä"). Velkakirjoja oli Päättymispäivänä pätevästi tarjottu Ostotarjousten mukaisesti yhteenlasketulta pääomaltaan 770 684 828,40 Yhdysvaltain dollarin edestä.

Nokia toteutti 15.3.2017 pääomaltaan yhteensä 1,25 miljardin euron uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun, joihin sisältyvät (i) 500 miljoonan euron, 1,00 %:n seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät 2021, ja (ii) 750 miljoonan euron, 2,00 %:n seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät 2024, joista kummatkin on laskettu liikkeelle 5 000 000 000 euron Euro Medium Term Note -ohjelman alla ("Uudet Velkakirjat"). Uudet Velkakirjat hyväksyttiin 15.3.2017 kaupankäynnin kohteeksi Irlannin Pörssissä. Näin ollen Nokia vahvistaa, että (i) Ostotarjousasiakirjan mukainen Uuden Rahoituksen Ehto on täyttynyt; ja (ii) se on hyväksynyt kaikki Ostotarjousten mukaisesti pätevästi tarjotut Velkakirjat täysimääräisesti takaisinostettaviksi. Dollarivelkakirjoihin ei sovelleta suhteellista jaotusta (pro-ration).

Alla oleva taulukko esittää kunkin Velkakirjojen sarjan yhteenlasketun pääoman, joka on tarjottu ja hyväksytty takaisinostettavaksi Ostotarjouksissa, sekä kunkin Velkakirjojen sarjan yhteenlasketun pääoman, joka pysyy liikkeeseen laskettuna Ostotarjousten selvityksen jälkeen.

Kuvaus ISIN/
CUSIP
Liikkeeseen
laskettu pääoma
ennen Osto-tarjouksia
Tarjottu pääoma Liikkeeseen laskettu
pääoma Osto-
tarjousten selvityksen
jälkeen
1
6,75 %:n vel-
kakirjat, jotka erääntyvät
4.2.2019
XS0411735482 EUR 500 000 000 EUR 268 812 000 EUR 231 188 000
6,50 %:n debentuurit,
jotka erääntyvät 15.1.2028
US549463AC10/
549463AC1
USD 300 000 000 USD 85 990 000 USD 214 010 000
6,45 %:n  
debentuurit,
jotka erääntyvät 15.3.2029
US549463AE75/
549463AE7
USD 1 360 000 000 USD 400 910 000 USD 959 090 000

1 Kuten Ostotarjousasiakirjassa on kuvattu, Nokia olettaa mitätöitävänsä Ostotarjouksissa hankitut Eurovelkakirjat ja pitävänsä Ostotarjouksissa hankitut Dollarivelkakirjat Ostotarjouksen Selvityspäivän jälkeen. Dollarivelkakirjojen liikkeeseen laskettu pääoma ei sisällä Ostotarjousten jälkeen Nokia hallussa olevia Dollarivelkakirjoja.

Alla oleva taulukko esittää lopullisen Eurovelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen, Eurovelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen, Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen, Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen sekä kunkin Velkakirjojen sarjan Ostotarjousten mukaisen Kertyneen Koron.

Kuvaus ISIN/
CUSIP
Liikkee-
seen laskettu pääoma
ennen Osto-
tarjouksia
 Aikai-semman Tarjouksen Palkkio(1) Aikai-
sempi
Vastike
Myöhäi-
sempi
Vastike
Kertynyt
Korko
6,75 %:n vel-
kakirjat, jotka erääntyvät
4.2.2019
XS0411735482 EUR 500 000 000 EUR 30
per EUR
1 000
EUR 1 128,37 per EUR 1 000 EUR 1 098,37
per EUR 1 000
EUR 8,69
per EUR 1 000
6,50 %:n debentuurit,
jotka erääntyvät 15.1.2028
US549463AC10/
549463AC1
USD 300 000 000 USD 30
per USD
1 000
USD 1 087,47 per USD 1 000 USD 1 057,47
per USD 1 000
USD 12,28
per USD 1 000
6,45 %:n  
debentuurit,
jotka erääntyvät 15.3.2029
US549463AE75/
549463AE7
USD 1 360 000 000 USD 30
per USD
1 000
USD 1 089,96 per USD 1 000 USD 1 059,96
per USD 1 000
USD 1,43
per USD 1 000

1 Määrä lasketaan sovellettavasta Kiinteästä Tuotosta tai Kiinteästä Erotuksesta, ja se sisältää Aikaisemman Tarjouksen Palkkion. Velkakirjojen kuhunkin sarjaan liittyvä Myöhäisempi Vastike vähentää Aikaisemman Tarjouksen Palkkiota määrällä, joka lasketaan sovellettavasta Kiinteästä Tuotosta tai Kiinteästä Erotuksesta.

Velkakirjojen haltijat, jotka tarjosivat pätevästi sekä olivat vetäytymättä Velkakirjoja koskevista tarjouksista ennen Aikaisemman Tarjouksen Päivää tai tänä päivänä ja joiden Velkakirjat on hyväksytty takaisinostettaviksi Ostotarjousten mukaisesti, saavat kulloinkin soveltuvan Eurovelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen tai Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen, jotka sisältävät kuhunkin Velkakirjojen sarjaan soveltuvan Aikaisemman Tarjouksen Palkkion.  

Aikaisemman Tarjouksen Päivän jälkeen, mutta Päättymispäivään mennessä tai Päättymispäivänä pätevästi tarjottujen ja Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen haltijat saavat Eurovelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen tai Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen, kuten kussakin tapauksessa soveltuu. Lisäksi kaikki Velkakirjojen haltijat, jotka tarjosivat pätevästi sekä olivat vetäytymättä Velkakirjoja koskevista tarjouksista ja joiden Velkakirjat on hyväksytty takaisinostettaviksi Ostotarjousten mukaisesti, saavat kulloinkin soveltuvan Kertyneen Koron.

Kulloinkin soveltuva Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike, Eurovelkakirjojen Myöhäisempi Vastike, Dollarivelkakirjojen Aikaisempi Vastike tai Dollarivelkakirjojen Myöhäisempi Vastike sekä Kertynyt Korko maksetaan Ostotarjouksen Selvityspäivänä tai niin pian sen jälkeen kuin on käytännössä mahdollista. Jokainen Velkakirja, joka on hyväksytty maksettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti, ei kerrytä enää korkoa Ostotarjouksen Selvityspäivän jälkeen suhteessa haltijoihin, jotka tarjosivat Ostotarjousten mukaisesti.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch ja Merrill Lynch International ("USD-ostotarjouksen järjestäjäpankit") toimivat kummankin ostotarjouksen järjestäjäpankkeina. Nordea Bank AB (publ) toimii ostotarjouksen järjestäjäpankkina ainoastaan Eurovelkakirjoihin liittyvässä Ostotarjouksessa ja ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä ostotarjouksen järjestäjäpankkien alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

Citigroup Global
Markets Limited
Deutsche Bank AG,
London Branch
Merrill Lynch
International
Nordea Bank AB
(publ)
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
Smålandsgatan17
SE-105 71
Stockholm
Sweden
Lontoo
Puh: +44 20 7986 8969

Yhdysvallat
Puh (veloitukseton):
+1 (800) 558-3745
Puh (vastapuhelu):
+1 (212) 723-6106


Liability Management
Group
Lontoo
Puh: +44 20 7545 8011

Yhdysvallat
Puh (veloitukseton):
+1 (855) 287-1922
Puh (vastapuhelu):
+1 (212) 250-7527


Liability Management
Group
Lontoo
Puh: +44 (0) 20 7996 5420

Yhdysvallat
Puh (veloitukseton):
+1 (888) 292-0070
Puh (vastapuhelu):
+1 (980) 387-3907

Liability Management
Group
Eurooppa
Puh: +45 6161 2996

Nordea Liability
Management
liabilitymanagement.
europe@citi.com
liability.management
@db.com
DG.LM_EMEA
@baml.com
NordeaLiability
Management
@nordea.com

Nokia
Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden innovoinnissa. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: (i) Nokian kyky integroida Alcatel Lucent toimintoihinsa ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; (ii) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin ja kasvun hallintaan; (iii) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian liiketoimintojen tulevaan tulokseen; (iv) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin Nokian johdossa, toiminnallisessa rakenteessa ja toimintamalleissa; (v) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; (vi) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, tulosta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, tuottoja ja katteita; (vii) Nokian tuotteiden ja palveluiden toimitusten ajoitus; (viii) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä Nokian odotettua asiakaskuntaa; (ix) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; (x) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja Nokian kykyä saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien ehdotetut ostotarjoukset; ja (xi) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita Nokia tällä hetkellä odottaa. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) Nokian kyky toteuttaa strategiaansa, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulosta tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) Nokian kyky saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, ja Nokian kyky toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenne tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa, joissa Nokia toimii; 4) Nokian kyky kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 5) Nokian riippuvuus niiden toimialojen kehityksestä, joilla se operoi, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6) Nokian globaali liiketoiminta ja altistuminen lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) Nokian kyky hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyä sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) Nokian riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelu sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokian altistuminen suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiensä prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 11) Nokian altistuminen erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisuus, että oikeudelliset menettelyt tai tutkimukset johtavat sakkoihin, rangaistuksiin tai sanktioihin; 12) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella Nokialle voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 13) Nokian kyky hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksen perusteella; 14) Nokian kyky sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 15) häiriöt Nokian valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissa sekä Nokian maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiin liittyvät riskit; 16) Nokian liiketoimintoja koskevat oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 17) Nokian kyky optimoida pääomarakenne suunnitellusti sekä palauttaa luottoluokitus investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 18) Nokian kyky saavuttaa suunnitelluista järjestelyistä, mukaan lukien suunniteltu uusi liikkeeseenlasku sekä ostotarjoukset, odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.