Skip to main content

Nokia liittyy Smart Tampere -hankkeeseen älykaupunkipalveluiden tuomiseksi yhteen Suomen suurimmista kaupungeista

Lehdistötiedote  

  • Yhteistyö tekee Tampereesta testiympäristön älykaupunkipalveluille, joihin kuuluvat muun muassa älyvalaistus, älyenergia, älykäs käyttäjäkokemus suurissa yleisökeskittymissä, tiedonhallinta, digitaalinen terveydenhoito ja älykäs liikkuvuus
  • Projekti kokoaa laajasti yhteen alueen toimijoita mukaan lukien paikallisviranomaiset, paikalliset yritykset, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset tähtäimenään tehdä Tampereesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävämpi
  • Nokialla on pitkä historia Tampereen seudulla, jossa yhtiön juuret ovat. Nokia on sitoutunut tukemaan paikallisen elinkeinoelämän edistämistä.


9.5.2017

Espoo - Nokia on liittynyt Smart Tampere -hankkeeseen, jonka myötä Tampereella otetaan käyttöön alueen taloudellista kehitystä edistäviä ja kaupunkilaisten jokapäiväistä elämää parantavia älykaupunkipalveluja. Smart Tampere -hanke kokoaa yhteen paikalliset yritykset, kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset ja kaupunkilaiset selvittämään yhdessä, miten digitaaliteknologioita voidaan hyödyntää muun muassa älykkään liikkuvuuden, digitaalisen terveydenhoidon, älyvalaistuksen, älyenergian ja laajennetun käyttökokemuksen alueilla.

Smart Tampere on kaupunginlaajuinen taloudellinen hanke, jonka tarkoituksena on luoda kokeiluympäristö teknologiaratkaisujen tutkimista, testaamista ja käyttöönottoa varten kaupunkilaisten elämänlaadun parantamiseksi ja kaupungin houkuttelevuuden lisäämiseksi yritysten ja vierailijoiden kannalta. Tampere on onnistunut varmistamaan 6-10 miljardin euron julkiset ja yksityiset investoinnit kaupungin kehittämiseksi älykkäämmäksi vuoteen 2030 mennessä.

Nokia, jolla on vahvaa osaamista kestävien älykaupunkiratkaisujen kehittämisessä, hyödyntää hankkeessa asiantuntemustaan avainteknologioissa kuten 5G ja esineiden internet (IoT), joiden odotetaan yleisesti olevan ratkaisevassa roolissa älykaupunkien kehityksessä.

Smart Tampere on toinen eurooppalainen hanke, johon Nokia osallistuu viime vuonna Iso-Britanniassa julkistetun Bristol is Open -hankkeen jälkeen. Nokia julkisti lisäksi vuoden 2016 lopussa älykaupunkien parhaisiin käytäntöihin keskittyvän Smart City Playbook -strategiaraportin, joka on valmisteltu yhteistyössä Machina Researchin kanssa.

Nokian Suomen maajohtaja Tommi Uitto sanoi: "Tampereella on pitkä historia innovoinnissa ja Nokia, yksi maailman johtavista teknologiainnovaattoreista, sai alkunsa kaupunkiseudulla. Sekä Nokia että Tampere hyötyvät yhteistyöstä digitaaliteknologioiden mahdollisuuksien tutkimisessa kaupunkien älykkyyden parantamiseksi. Yhteistyön puitteissa keräämämme tieto hyödyttää Tampereen asukkaita, yrityksiä ja vierailijoita, ja sitä voidaan myös hyödyntää vastaavissa hankkeissa muissa kaupungeissa ympäri maailman."

Smart Tampere -hankkeen johtaja Tero Blomqvist sanoi: "Tamperelaiset sitoutuvat vahvasti saamaan kaupunkimme älykaupunkikehityksen kärkeen. Yhteistyö Nokian kanssa on luonnollista, sillä yhtiöllä on ollut niin merkittävä rooli nykyaikaisen talouden kehityksessä Tampereella ja koko Suomessa."

Lisämateriaalia:

             
Nokia
Luomme teknologiaa, joka yhdistää koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com