Skip to main content

Johtoryhmä

Nokia Oyj:llä on Johtoryhmä, joka vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalle kuuluvat Suomen laissa toimitusjohtajalle määritetyt tehtävät.