Skip to main content

Hallinto

Nokia noudattaa hallinnossaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystään, vuoden 2020 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Helsingin ja New Yorkin pörssin hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyviä sääntöjä.

Corporate governance framework

 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla muun muassa osoitteesta  www.cgfinland.fi. New Yorkin pörssin ulkomaisiin yhtiöihin soveltuvat hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat säännöt ovat saatavilla osoitteesta http://nysemanual.nyse.com/lcm/
 

Poikkeama listayhtiöiden hallinnointikoodista

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan, mikäli yhtiö poikkeaa koodin yksittäisestä suosituksesta, yhtiön tulee kertoa poikkeamisesta ja perustella poikkeaminen.

Vuonna 2019 noudatimme Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, mutta poikkesimme koodin suosituksesta 24, sillä ehdolliset osakepalkkio-ohjelmamme eivät sisältäneet suoritus- tai tuloskriteereitä vaan olivat ainoastaan aikaan rajattuja. Ehdolliset osakepalkkiot on tarkoitettu poikkeuksellisiin sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin varmistaaksemme, että pystymme pitämään palveluksessamme ja palkkaamaan tulevan menestyksemme kannalta keskeisiä lahjakkuuksia. Hallitus hyväksyy, hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta, pitkän aikavälin kannustinohjelmat ja kaikki osakepalkkio-ohjelmat, -järjestelmät ja vastaavat merkittävät järjestelyt, jotka yhtiö tarjoaa työntekijöilleen.