Hallinto

Nokia noudattaa hallinnossaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystään, vuoden 2015 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Helsingin ja New Yorkin pörssin hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyviä sääntöjä.

Hallinto kaava

 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla muun muassa osoitteesta  www.cgfinland.fi. New Yorkin pörssin ulkomaisiin yhtiöihin soveltuvat hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat säännöt ovat saatavilla osoitteesta http://nysemanual.nyse.com/lcm/
 

Poikkeama listayhtiöiden hallinnointikoodista

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan, mikäli yhtiö poikkeaa koodin yksittäisestä suosituksesta, yhtiön tulee kertoa poikkeamisesta ja perustella poikkeaminen.

Vuonna 2018 noudatimme Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, mutta poikkesimme koodin suosituksesta 24, sillä ehdolliset osakepalkkio-ohjelmamme eivät sisältäneet suoritus- tai tuloskriteereitä vaan olivat ainoastaan aikaan rajattuja. Ensimmäisellä erällä on yhden vuoden sitouttamiskausi, toisella erällä kahden vuoden sitouttamiskausi ja kolmannella erällä kolmen vuoden sitouttamiskausi. Ehdolliset osakepalkkiot oli tarkoitettu vain poikkeuksellisiin sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin pääasiassa Yhdysvalloissa, varmistaaksemme, että pystymme pitämään palveluksessamme ja palkkaamaan tulevan menestyksemme kannalta keskeisiä lahjakkuuksia. Vuoden 2019 ehdollinen osakepalkkio-ohjelma on suunniteltu vastaavalla tavalla, ja sitä käytetään rajoitetusti ja vain poikkeuksellisissa sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa pääasiassa Yhdysvalloissa. Hallitus hyväksyy, hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta, pitkän aikavälin kannustinohjelmat ja kaikki osakepalkkio-ohjelmat, -järjestelmät ja vastaavat merkittävät järjestelyt, jotka yhtiö tarjoaa työntekijöilleen.