Skip to main content

Riskienhallinta

Nokian riskienhallintajärjestelmä

Nokialla on järjestelmällinen ja jäsennetty riskienhallintakonsepti liiketoiminnoillemme ja prosesseillemme. Keskeiset riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ensisijaisesti suhteessa tavoitteisiimme, joko operatiivisessa toiminnassa tai kiinteänä osana pitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelua. Keskeisiä riskejä ja mahdollisuuksia analysoidaan, hallitaan, seurataan ja tunnistetaan osana liiketoiminnan tuloksellisuuden seurantaa riskienhallintahenkilöstön tuella. Riskienhallintakonseptimme perustuu sellaisten keskeisten riskien hallintaan, jotka saattavat estää meitä saavuttamasta tavoitteitamme, sen sijaan, että pyrkisimme eliminoimaan kaikki riskit. Hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymä riskienhallintapolitiikka edellyttää, että riskienhallinta sisällytetään osaksi avainprosesseja. Yhtenä pääperiaatteena on, että vastuu riskienhallinnasta määräytyy liiketoimintavastuun mukaan. Kaikilla työntekijöillä on kuitenkin vastuu tunnistaa, analysoida ja hallita riskejä oman roolinsa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Riskienhallinta kattaa strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Johtokunta ja hallitus käyvät läpi ja arvioivat keskeisiä riskejä ja mahdollisuuksia, jotta liiketoimintariskien näkyvyys voidaan varmistaa ja riskien hallintatoimenpiteitä voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen. Nokian riskienhallintapolitiikassa määritettyjen periaatteiden lisäksi riskienhallintaa toteutetaan myös muiden tärkeimpien toimintaohjeiden kautta.

Hallituksen tarkastusvaliokunta on vastuussa muun muassa taloudelliseen raportointijärjestelmään liittyvästä riskienhallinnasta, ja se avustaa hallitusta riskienhallinnan valvonnassa. Riskien valvonta on erottamaton osa hallituksen toimintaa. Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten ja strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä. Lisäksi tietyt merkittävät riskit on valittu prioriteettiriskeiksi, joita hallitus seuraa säännöllisesti. Talous- ja rahoitusjohtajan organisaatioon kuuluva Enterprise Risk Management (ERM) ‑toimintomme tarkastelee säännöllisesti riskiarvioita sisäisen valvonnan kanssa, ja sisäinen valvonta käyttää ERM:n analyysejä suunnitellessaan toimintansa painopisteitä.

Kuvaus merkittävimmistä riskeistä

Nokian liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuuksia. Nokia arvioi sen liiketoimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä jatkuvasti ja ajantasaista tietoa liiketoimintaamme liittyvistä ja muista riskeistä julkistetaan säännöllisesti Nokian vuosiraporteissa ja osavuosikatsauksissa, jotka ovat saatavilla täällä