Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

5.4.2022

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi tiistaina 5.4.2022.

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään 3.2.2022 osoitteeseen:


Nokia Oyj:n hallitus
PL 226
00045 Nokia Group

tai nokia.board (at) nokia.com

Osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa ja laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021).

Nokian osakkeenomistajat ovat avainasemassa yhtiön hallinnoinnissa. Varsinainen yhtiökokous tarjoaa osakkeenomistajille säännöllisen mahdollisuuden käyttää päätösvaltaansa yhtiössä.

Joka vuosi noin satatuhatta osakkeenomistajaa on edustettuina varsinaisessa yhtiökokouksessamme, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön voiton käytöstä, hallituksen kokoonpano, hallituksen jäsenten palkkio sekä tilintarkastaja ja tämän palkkio. Yhtiökokous vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokouksen asialistalla voi olla ehdotuksia koskien muun muassa mahdollisia valtuutuksia laskea liikkeelle uusia osakkeita tai hankkia omia osakkeita.