Skip to main content

Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko esittää Nokia Oyj:n suurimmat Suomessa rekisteröidyt osakkeenomistajat 29.03.2018. Taulukon alle olemme listanneet 1.1.2011 jälkeen julkistetut liputusilmoitukset.

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Finanssivalvonnan internetsivuilla on Liputusilmoituslomake saatavilla.

Yhtiölle osoitetun liputusilmoituslomakkeen, pyydämme lähettämään osoitteeseen: investor.relations@nokia.com.

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden lukumäärä Osuus
SOLIDIUM OY 185925607 3,30 %
VARMA KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 71222106 1,26 %
VALTION ELÄKERAHASTO 46750000 0,83 %
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 36170000 0,64 %
NOKIA OYJ 32500777 0,58 %
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 27169098 0,48 %
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 23300000 0,41 %
OP-SUOMI -SIJOITUSRAHASTO 17258481 0,31 %
FOLKETRYGDFONDET 17085720 0,30 %
OY LIVAL AB 16389401 0,29 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 15875221 0,28 %
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 15438205 0,27 %
KEVA 14348538 0,25 %
XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) 10343464 0,18 %
SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE 7394591 0,13 %
OP-HENKIVAKUUTUS OY 7376546 0,13 %
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 6635021 0,12 %
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & C0           OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 6271523 0,11 %
MANDATUM LIFE UNIT-LINKED 5127083 0,09 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI INDEKSIRAHASTO 5060364 0,09 %
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 4750000 0,08 %
LIVAL-LINDSTRÖM STIG JOHAN ROBERT 4608000 0,08 %
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0,08 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT 3845554 0,07 %
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 3700000 0,07 %
SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMI 3344126 0,06 %
JUSELIUS SIGRID STIFTELSE 3012000 0,05 %
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 2824199 0,05 %
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO (SIJOITUSRAHASTO) 2815503 0,05 %
TERRASOLID OY 2813003 0,05 %
SAVOX INVESTMENTS S.A. 2810000 0,05 %
ÅLANDSBANKEN PREMIUM 100 2771531 0,05 %
OP-ELÄKEKASSA 2730266 0,05 %
KLP AKSJENORDEN VERDIPAPIRFONDET 2637456 0,05 %
SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 2578450 0,05 %
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN                 HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 2427701 0,04 %
ESR DANSKE INVEST SUOMEN PARHAAT 2397163 0,04 %
OY H. KUNINGAS & CO AB 2350000 0,04 %
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2329355 0,04 %
MERIMIESELÄKEKASSA 2317461 0,04 %
SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE 2260586 0,04 %
SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO 2167470 0,04 %
FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F 2150000 0,04 %
SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG SUOMI FOKUS 2062743 0,04 %
SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS-SIJOITUSRAHASTO 1930000 0,03 %
SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO 1906424 0,03 %
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1901050 0,03 %
PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 1877856 0,03 %
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 1767892 0,03 %
ODIN FINLAND 1737489 0,03 %
OP-POHJOISMAAT INDEKSI-SIJOITUSRAHASTO 1675640 0,03 %
STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE 1640000 0,03 %
SIJOITUSRAHASTO AKTIA SECURA 1620000 0,03 %
TULOSKIINTEISTÖT HOLDING OY 1597500 0,03 %
SR DI SUOMI OSINKO PLUS 1580671 0,03 %
YOLDIA OY AB 1577000 0,03 %
EVLI PANKKI OYJ 1370432 0,02 %
SIILASMAA RISTO KALEVI 1313205 0,02 %
KIRKON ELÄKERAHASTO 1287787 0,02 %
QRT-INVEST OY 1259000 0,02 %
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1200563 0,02 %
FIM FENNO SEK 1200000 0,02 %
OP VAKUUTUS OY 1160805 0,02 %
SIJOITUSRAHASTO TAALERITEHDAS ARVO MARKKA OSAKE 1125000 0,02 %
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO 1107025 0,02 %
TAKANEN JORMA JUSSI SYLVESTER 1093920 0,02 %
EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ TEOLLISEN KULT. 1075000 0,02 %
HOLDIX OY AB 1027500 0,02 %
HULKKO JUHA OLAVI 1000000 0,02 %
KESKON ELÄKEKASSA 1000000 0,02 %
KUNINGAS HENRIK 1000000 0,02 %
NACAWI AB 1000000 0,02 %
SOLESOL OY 1000000 0,02 %
SWISS LIFE LUXEMBOURG SA 963169 0,02 %
BJÖRNBERG GUSTAF JOHAN RICARDO 920000 0,02 %
BNP ARBITRAGE 845178 0,02 %
ELLA OCH GEORG EHRNROOTHS STIFTELSE SR 822200 0,01 %
ASIPEX OY AB 820000 0,01 %
TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITON (TT) -SÄÄTIÖ 819224 0,01 %
AKTIA NORDIC SIJOITUSRAHASTO 810000 0,01 %
SUOMEN KAUPPAYHTIÖT OY 804456 0,01 %
JALONEN ARJO JUKKA UNTAMO 800000 0,01 %
JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ SR 720000 0,01 %
ÅLANDSBANKEN NORDEN AKTIE PLACERINGSFOND 696000 0,01 %
NORVESTIA OYJ 685937 0,01 %
ORIONIN ELÄKESÄÄTIÖ    675000 0,01 %
MARKKOLA LEENA 674776 0,01 %
I.A.VON JULINS STB 670000 0,01 %
VALION ELÄKEKASSA 662000 0,01 %
YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ 659150 0,01 %
SIJOITUSRAHASTO EQ SUOMI 645000 0,01 %
SCANFERT OY 643000 0,01 %
VEIKKO LAINE OY 642000 0,01 %
HIRVILAMMI HANNU ESA     634239 0,01 %
FOLKHÄLSANS FORSKNINGSSTIFTELSE - KANSANTERVEYDEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 632570 0,01 %
ALFRED KORDELININ YLEINEN EDISTYS JA SIVISTYSRAHAS 631000 0,01 %
DANSKE BANK A/S 626854 0,01 %
MENDICOM OY 621400 0,01 %
SVENSKA KULTURFONDEN I BJÖRNEBORG 601568 0,01 %
ETOLA ERKKI OLAVI 600000 0,01 %
JÄÄSALO ESKO ANTERO 600000 0,01 %
MARIATORP OY 600000 0,01 %

Liputusilmoitukset

Otsikko Julkaisupäivämäärä
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä
30 Marras 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
12 Touko 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
11 Touko 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
27 Huhti 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
24 Huhti 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5%
27 Maalis 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
26 Helmi 2015
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5 %
4 Marras 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Loka 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
25 Syys 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Syys 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
25 Huhti 2014
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
24 Syys 2013
Katso
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
6 Syys 2013
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
10 Touko 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
24 Huhti 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %
9 Maalis 2012
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 5 %
27 Heinä 2011
Katso
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Cox Incorporatedin omistusosuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %
12 Heinä 2011
Katso