Skip to main content

Palkat ja palkkiot

Hallinnoimme palkitsemista tarkasti määriteltyjen prosessien sekä selkeiden hallinnointiperiaatteiden kautta. Varmistamme, ettei kukaan osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon ja että kaikkia palkitsemispäätöksiä valvotaan asianmukaisesti. Hallituksen palkkiot tuodaan vuosittain osakkeenomistajien päätettäviksi yhtiökokouksessa hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta. 

Palkitsemispolitiikka esitettiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Päätös oli neuvoa-antava, mutta toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot noudattavat palkitsemispolitiikkaa sen voimassaolon ajan. Palkitsemispolitiikka esitetään uudelleen viimeistään vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Toimitusjohtajan palkitseminen

Pekka Lundmark aloitti Nokian toimitusjohtajana 1.8.2020. Oheinen taulukko kuvaa toimitusjohtajan vuoden 2020 palkitsemista. Muita tietoja toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyen on saatavilla vuoden 2020 palkitsemispolitiikasta alla.

Vuotuinen peruspalkka

1 300 000 euroa


Lyhyen aikavälin tulospalkkio

Tavoitepalkkio: 125% peruspalkasta

Vähimmäistaso 0% peruspalkasta
Enimmäistaso 281.25% peruspalkasta

Suorituskriteerit:

  • 100% Nokian tuloskortti
    • 20% liikevaihto 
    • 40% liiketulos 
    • 40% vapaa rahavirta 

Näissä tavoitteissa saavutetut tulokset kerrotaan liiketoiminnan tulosta koskevalla kertoimella (liiketulos), joka on ratkaiseva mittari.


Pitkän aikavälin tulospalkkiot

Kolmevuotinen tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Tavoitepalkkio: 200% peruspalkasta

Vähimmäistaso 0% peruspalkasta
Enimmäistaso 400% peruspalkasta(1)

Suorituskriteeri: Absoluuttinen osakkeenomistajan kokonaistuotto

Sijoitukseen perustuvaan järjestelyyn osallistuminen: Pekka Lundmark voi hankkia enintään kaksi kertaa peruspalkkaansa vastaavan määrän Nokian osakkeita ja hänelle tarjotaan kaksi vuoden 2020 tulosperusteista osakepalkkio-osaketta jokaista hankittua osaketta kohti. Hankitut osakkeet on omistettava 1.1.2023 saakka, jotta järjestelyn nojalla myönnetyt tulosperusteiset osakepalkkiot tulevat maksuun.  


Eläkemaksut

Maksut lakisääteiseen TyEL -eläkejärjestelmään Suomessa.


Luontoisedut ja liikkuminen

Henki- ja kriittiseen sairastumiseen liittyvät vakuutukset, henkilökohtainen sairaskuluvakuutus ja autoetu.


Osakeomistusvaatimus

Tavoite: kolme kertaa peruspalkka


1) Pitkän aikavälin tulospalkkion enimmäismaksu on 200 %:ia myönnetystä määrästä. Tavoitepalkkion tasolla, joka on 200 %:ia peruspalkasta tämä voisi johtaa enimmäismaksuun, joka on 400 %:ia peruspalkasta jos osakekurssin muutoksia ei oteta huomioon.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot tuodaan vuosittain osakkeenomistajien hyväksyttäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät palkkiot hallitukselle ovat saatavilla yhtiökokouksen pöytäkirjasta täältä

Muita palkitsemiseen liittyviä tietoja

Alla olevassa Palkka- ja Palkkioselvitys 2019 dokumentissa on esitetty tietoa Nokian hallituksen, toimitusjohtajan ja johtokunnan palkoista ja palkkioista vuonna 2019.